Aprūpes pakalpojums bērniem

Projekta “Kurzeme visiem” apmaksātais bērna aprūpes pakalpojums ir domāts bērna aprūpei un uzraudzībai bērna dzīvesvietā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši:

  • līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;
  • no piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas nedēļā;

 

NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

  • Jāuzraksta iesniegums sociālajā dienestā
  • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
  • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
  • Būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, mācību, sociālās rehabilitācijas dēļ).
  • Būs jāsniedz informācija par vienreizēju pasākumu un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo laiku (līdz 10h nedēļā).

 

NODERĪGI:

  • Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
  • Bērna ēdināšanas izmaksas netiek segtas.

 

Plašāku informāciju par pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un projektu “Kurzeme visiem” var saņemt pašvaldības sociālajā dienestos visā Kurzemē.