Jautājumi un atbildes

Kas ir ārpusģimenes aprūpē esošie esošie bērni un jaunieši?

Tie ir bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (bērnu aprūpes iestādes/bērnu nami) pakalpojumus.

 

 

<- Jautājumi un atbildes