Jaunumi

Izstrādātas vadlīnijas vides pieejamības nodrošināšanai cilvēkiem ar invaliditāti

Labklājības ministrija (LM) publicējusi Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai, kuras LM uzdevumā izstrādājusi Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO. Vadlīnijas apkopo gan Latvijas normatīvajos aktos noteiktās prasības pieejamas vides izveidei cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, gan dažādu valstu ekspertu izstrādātos ieteikumus. Vadlīnijās sniegtie ieteikumi nodrošinās iespēju veidot tādus būvvides objektus, kas ikvienam […]

Jaunumi

Kurzemes reģiona DI plāns iesniegts apstiprināšanai Sociālo pakalpojumu attīstības padomē

27.04.2018. Kurzemes plānošanas reģiona (KPR) deinstitucionalizācijas (DI) plāns 2017.-2020. gadam iesniegts apstiprināšanai Labklājības ministrijas Sociālo pakalpojumu attīstības padomē. Par kopējo indikatīvo summu 7,3mlj eiro DI plānā paredzēti infrastruktūras uzlabošanas risinājumi SBSP* attīstībai 11 Kurzemes pašvaldībās (Aizputes, Dundagas, Kuldīgas, Priekules, Rucavas, Saldus, Skrundas, Talsu, Ventspils novados, kā arī Liepājas un Ventspils pilsētās). Ar DI plānu un tajā iekļautajiem […]

Jaunumi

Kuldīgā notikusi projekta partneru kārtējā tikšanās

4.aprīlī Kuldīgā notika kārtējā projekta “Kurzeme visiem” vadības komandas un partneru pārstāvju tikšanās, kurā 47 dalībnieki pārrunāja projekta aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus.   Foto: Inese Siliņa Pēc projekta aktualitāšu pārrunāšanas ar partneriem tikās Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrādātājs – SIA “SAFEGE Baltija”, iepazīstinot ar saskaņošanā esošā plāna kopsavilkumu. Savukārt, tikšanās […]

Jaunumi

Ventspils bērnunama iemītniekiem nodrošinās ģimenisku vidi divos dzīvokļos

ventasbalss.lv Deinstitucionalizācijas plāns Ventspilī paredz bez vecāku aprūpes palikušajiem bērniem un jauniešiem, kuri pašlaik dzīvo Ventspils sociālās aprūpes nama “Selga” bērnu sociālās aprūpes centrā, nodrošināt ģimeniskai videi pietuvinātus apstākļus divos dzīvokļos. Ventspils pilsētas domes ārkārtas sēdē otrdien saskaņots Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017. – 2020. gadam. Tas paredz, ka bērni un jaunieši, kuri pašlaik […]

Jaunumi

Audžuģimenēs pirmo reizi vairāk bērnu nekā iestādēs

  Valsts bērnu aizsardzības tiesību inspekcija informē: Aizvadītajā gadā pirmo reizi audžuģimenēs ārpusģimenes aprūpe tika nodrošināta lielākam bērnu skaitam nekā aprūpes iestādēs – par to liecina Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) apkopotie dati par bāriņtiesu darbu 2017. gadā. Tieši tāpat pirmo reizi aprūpes iestādēs esošo bērnu skaits vecumā līdz 3 gadiem ir zemāks par […]

Jaunumi

37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apkopojusi informāciju uz 05.04.2018. no Latvijas bāriņtiesām par bērniem, kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene. Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37! Ar apkopoto informāciju var iepazīties ŠEIT. Par iespēju iesaistīties jāinteresējas attiecīgā novada bāriņtiesā. Kurzemē  ģimenes vide un mājas nepieciešamas 37 bērniem no 9 pašvaldībām – Aizputes (4 bērniem), […]

Jaunumi

Noslēgts līgums par bezmaksas konsultāciju sniegšanu potenciālajiem adoptētājiem, aizbildņiem un audžuvecākiem

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes plānošanas reģions noslēdzis līgumu ar biedrību “Piecas izaugsmes formulas” par bezmaksas konsultāciju sniegšanu Kurzemē potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm līdz 2019.gada 30.jūnijam. Konsultācijām pieteikties jau šobrīd ir iespējams Ventspils pilsētā, bet to pieejamību klātienē plānots nodrošināt arī Dundagā, Kuldīgā, Liepājā, Pāvilostā, Saldū un Talsos. Konsultāciju laikā interesentiem būs iespējams tikties […]

Jaunumi

LSM: Skandāls ap Ādažu dienas centru izgaismo problēmas sabiedrībā

Aicinām iepazīties ar LSM.lv ievietoto rakstu “ASV eksperte: Skandāls ap Ādažu dienas centru izgaismo problēmas sabiedrībā“, kurā LTV turpina sekot līdzi situācijas attīstībai Ādažu novadā par Ādažu dienas centra izveidi personām ar garīga rakstura traucējumiem un funkcionāliem traucējumiem Skaidrojot sabiedrības neizpratni un neiecietību, LTV intervē ASV deinstitucionalizācijas eksperti Vivjena Goa, kura atzīst: “Es gribu uzsvērt – cilvēku […]

Jaunumi

Cilvēkiem ar invaliditāti jāļauj dzīvot sabiedrībā, mācīties un strādāt

LTV.lv: “Cilvēkus ar invaliditāti nedrīkst padarīt par varoņiem vai žēlot, tas kultivē stereotipus un pazemo cilvēkus. Viņiem jāļauj dzīvot sabiedrībā, mācīties un strādāt. Tik strikta ir Stradiņa universitātes doktorante Baiba Baikovska, kura arī savās studijās pēta šo jautājumu. Katrs Baibas vārds ir pamatots ar personīgo pieredzi, jo Baiba ir ratiņkrēslā, bet, pateicoties labradoram Elfai, var […]