Uncategorized

Ko nozīmē deinstitucionalizācija?

Deinstitucionalizācija jeb DI ir ilgstošs pārmaiņu process, lai pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros jeb institūcijās pakāpeniski aizstātu ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. DI ir arī visaptverošs process, kurā ir iesaistītas valsts un pašvaldību institūcijas, sociālo un vispārējo pakalpojumu sniedzēji, nevalstiskas organizācijas un sabiedrība kopumā. Plašāk par to, kas ir deinstitucionalizācija lasiet sadaļā […]

Atbalsta iespējas Kurzemē

Atelpas brīža pakalpojums vecākiem

Pakalpojumu “Atelpas brīdis” ir domāts bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši. NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai: Bērnam ir noteikta invaliditāte. VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ. Pakalpojumu var saņemt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.   NODERĪGI: Pakalpojums pieejams […]

Atbalsta iespējas Kurzemē

Aprūpes pakalpojums bērniem

Aprūpes pakalpojums ir domāts bērna, līdz 4 g.v., ieskaitot, aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši. NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai: Bērnam ir noteikta invaliditāte. VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ. Būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, […]

Deinstitucionalizācija (DI)

Ceļš līdz DI ieviešanai Latvijā

Ceļš uz deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Latvijā sākās pēc neatkarības atgūšanas – 1992. gadā, pieņemot likumu “Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību”, kurā tika noteiktas invalīdu tiesības un valsts un pašvaldību pienākumi pret personām ar invaliditāti Latvijas Republikā. Trīs gadus vēlāk, 1995. gadā, Latvijas pārstāvji piedalījās Pasaules sociālās attīstības samitā (The World Summit for Social Development), […]

Deinstitucionalizācija (DI)

DI ieviešana Latvijā

Šobrīd Latvijā gan bērnu, gan pieaugušo sociālās aprūpes sistēma ir balstīta institucionālajā aprūpē, kas ir pretrunā gan ar Latvijas lēmumiem un apņemšanām iesaistīt sabiedrībā visus tās locekļus, uzsverot katra spēju, nevis nespēju, kā arī ir pretrunā ar virkni starptautiskiem tiesību aktiem un konvencijām, kurās pausto Latvija ir apņēmusies ievērot. Lai esošo, institucionālajā aprūpē balstīto, sociālās aprūpes sistēmu pārveidotu […]

Deinstitucionalizācija (DI)

Deinstitucionalizācija pasaulē

Deinstitucionalizācijas (DI) procesu pasaulē būtiski veicināja diskusijas pagājušā gadsimta 70.gados par normalizācijas principiem. Pirmās valstis, kas uzsāka DI procesu, bija Zviedrija, Lielbritānija, Norvēģija un ASV. Pašlaik DI process tiek īstenots  gandrīz katrā attīstītajā pasaules valstī, tai skaitā Baltijā. Tā kā pieeja DI īstenošana katrā valstī var atšķirties, nav vienas metodikas vai konkrēta rīcības plāna DI procesa īstenošanai, kuru var izmantot […]