Jaunumi

Kurzemē noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana

Kurzemē ir noslēgusies bērnu sociālās aprūpes centros (bērnu namos) dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kas tika veikta projekta “Kurzeme visiem” ietvaros. Kurzemes reģionā ir 5 bērnu nami jeb bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas*, kurās sociālos pakalpojumus uz 31.12.2016. saņēma 157 bērni. Bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana tiek veikta visā Latvijā. Kurzemes reģionā bērnu […]

Jaunumi

Kuldīgā jau 5. reizi tiekas projekta „Kurzeme visiem” partneri

19.aprīlī Kuldīgā notikusi projekta “Kurzeme visiem” partneru, DI plāna izstrādātāja un Labklājības ministrijas pārstāvju tikšanās, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu un tā aktualitātes. Tikšanās laikā projekta vadītāja Inga Kalniņa partnerus iepazīstināja ar projekta mērķa grupu individuālo vajadzību izvērtēšanas un atbalsta plānu izstrādes progresu, kā arī sniedza informāciju par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieprasījumu un to […]

Jaunumi

Kurzemes iedzīvotāji saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus

Līdz 31.03.2017. jau sešas ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti/funkcionāliem traucējumiem, un viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem saņēmušas projekta „Kurzeme visiem” apmaksātus sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus: “atelpas brīža” pakalpojumu saņēmušas 2 bērnu ar funkcionāliem traucējumiem ģimenes (Liepājas pilsētā un Ventspils novadā), aprūpes pakalpojums tiek nodrošināts 4 bērniem ar invaliditāti līdz četru gadu vecumam […]

Jaunumi

Sākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna izstrāde

Projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā uzsākta Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam (Kurzemes reģiona DI plāns)  izstrāde, kuru veic SIA „SAFEGE BALTIJA”. Kurzemes reģiona DI plāna mērķis ir rast risinājumus, lai nodrošinātu iedzīvotājiem nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, vienlaicīgi novērstu personu nokļūšanu institūcijās. Kurzemes iedzīvotāju individuālo vajadzību […]

Jaunumi

Sākta Kurzemes plānošanas reģiona bērnu namu reorganizācijas plānu izstrāde

SIA „AC Konsultācijas” projekta „Kurzeme visiem” ietvaros martā sākusi Kurzemes plānošanas reģiona bērnu sociālās aprūpes centru (bērnu namu) reorganizācijas plānu izstrādi. Reorganizācijas plānu mērķis ir rast risinājumus, lai uzlabotu situāciju aptuveni 150 bērniem – bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri šobrīd dzīvo piecos bērnu sociālās aprūpes centros (BSAC) Kurzemē: Liepājas pilsētas Domes Sociālā […]

Jaunumi

Tikšanās ar VSAC „Kurzeme” darbiniekiem Dundagā, Gudeniekos un Aizvīķos

Lai skaidrotu deinstitucionalizācijas (DI) procesu Valsts sociālās aprūpes centra „Kurzeme”* (VSAC)  darbiniekiem un viņu  iesaisti klientu sagatavošanā pārējai uz dzīvi sabiedrībā, projekta „Kurzeme visiem” pārstāvji uzsākuši tikšanās VSAC filiālēs. Ar vadību un darbiniekiem filiālē „Dundaga” tikšanās notika 27. februārī, „Gudeniekos” – 17. martā, savukārt šodien, 31.martā,  notiek tikšanās „Aizvīķos”. Tikšanos dalībnieki bija ieinteresēti un aktīvi […]

Jaunumi

Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana projekta „Kurzeme visiem” ietvaros

Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Lai palielinātu Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, projekta „Kurzeme visiem” ietvaros Kurzemes reģionā martā turpinās projekta mērķa grupu pārstāvju individuālo vajadzību […]

Jaunumi

Talsu novada vecāki iedrošina piedalīties projektā “Kurzeme visiem”

Talsu TV: Talsu novada sociālā dienesta statistika vēsta, ka novadā ir 152 bērni ar invaliditāti. Tikai 38 vecāki ir pieteikušies izvērtēšanai, lai saņemtu atbalsta plānu un pakalpojumus. Nereti ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti,  baidās no komisjām un nevēlas papildu grūtības. Māmiņa Ilona, kuras ģimenē aug bērns ar īpašām vajadzībām, sākumā arī baidījusies pieteikties projektam, […]

Projekts "Kurzeme visiem"

Pamatinformācija par projektu

Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2015. – 31.12.2022. Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions Projekta vadītāja: Inga Kalniņa, tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv Projekta partneri: Projekta īstenošanā iesaistīti 28  sadarbības partneri (skat. kontaktinformāciju): visas Kurzemes reģiona pašvaldības piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta), valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm visas bērnu […]

Projekts "Kurzeme visiem"

Atbalsta iespējas projekta ietvaros

DI process Latvijā un Kurzemē sniedz šādas atbalsta iespējas: bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu vecākiem, audžuvecākiem un citiem likumiskajiem pārstāvjiem: Aprūpes pakalpojumu Atelpas brīža pakalpojumu Individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuri dzīvo ģimenē vai […]