Bērna ārpusģimenes aprūpe

Vairāk par bērna ārpusģimenes aprūpi uzzini:

Atbalstu un padomu var meklēt:

Biedrības “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem” sagatavotās infografikas (no 2017. gada 1. janvāra pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu ir 95 eiro mēnesī vai 114 eiro mēnesī – atkarībā no bērna vecuma. Skat vairāk. )

 

 

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sagatavotajā rokasgrāmatā audžuvecākiem ietvertas 5 tēmas:

  1. solis: Drošā vide un bērna gaidīšana (sevis izzināšana);
  2. solis: Bērna ienākšana un sagaidīšana;
  3. solis: Bērna ikdiena audžuģimenē;
  4. solis: Šķiršanās no bērna;
  5. solis: Noslēgums.