Bērna ārpusģimenes aprūpe

ATBALSTU un KONSULTĀCIJAS gan esošie, gan topošie adoptētāji, aizbildņi un audžuģimenes var saņemt:

 • Kurzemē:
  • Biedrībā “Piecas izaugsmes formulas” – konsultācijas un atbalsts (psihologa, jurista, sociālā darbinieka). Piesakies pie vadītājas Olgas Apses pa tālr. 20490197 vai raksti 5formulas@inbox.lv
  • Kurzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centrā – konsultācijas un atbalsts. Piesakies pie vadītājas Unas Krēgeres-Mednes pa tālr. 29110236 vai raksti guna.kregere@inbox.lv
  • Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrībā „Estere”. Interesējies pie vadītājas Margitas Grulles pa tālr.26762245 vai raksti margita.lagzdina@inbox.lv
 • Latvijā

 

Vairāk par bērna ārpusģimenes aprūpi uzzini:

 

Biedrības “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem” sagatavotās infografikas (no 2017. gada 1. janvāra pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu ir 95 eiro mēnesī vai 114 eiro mēnesī – atkarībā no bērna vecuma. Skat vairāk. )

 

 

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sagatavotajā rokasgrāmatā audžuvecākiem ietvertas 5 tēmas:

 1. solis: Drošā vide un bērna gaidīšana (sevis izzināšana);
 2. solis: Bērna ienākšana un sagaidīšana;
 3. solis: Bērna ikdiena audžuģimenē;
 4. solis: Šķiršanās no bērna;
 5. solis: Noslēgums.