Atbalsta saņēmēji

DI procesa ietvaros atbalstu var saņemt šādas iedzīvotāju grupas: ārpusģimenes aprūpē esoši bērni un jaunieši līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finan... Read More