Fakti, skaitļi, statistika

Personu ar invaliditāti skaits Kurzemē 01.01.2016.  (VDEĀVK dati)

Personu ar invaliditāti skaits Kurzemē pēc noteicošā traucējuma veida 01.01.2016. (VDEĀVK dati)

Individuālo vajadzību un atbalsta plānu izstrādei pieteikto Kurzemes bērnu ar funkcionāliem traucējumiem  skaits

Individuālo vajadzību un atbalsta plānu izstrādei pieteikto Kurzemes pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumirm (GRT) skaits