Fakti, skaitļi, statistika

Kurzemē ir pieci bērnu nami, kuros pērnā gada nogalē (uz 31.12.2016) uzturējās 157 bērni. Lai saprastu šo bērnu individuālās vajadzības, Kurzemes plānošanas reģiona projekta ”Kurzeme visiem” ietvaros ir veikta 126 bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana un sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plānu izstrāde. No tiem lielākā daļa – aptuveni 60% (81 bērni) –  ir pusaudži vecumā no 12 līdz pat 18 gadu vecumam. Tāpat proporcionāli liels skaits no kopējā bērnu skaita bērnu namos ir bērni vecumā no 7-11. gadiem – 38% jeb 29 bērni.


Kurzemes bērnu sociālās aprūpes centri jeb bērnu nami

  • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunams, Labraga iela 11, Liepāja, LV-3414
  • VSAC „Kurzeme” filiāle „Liepāja”, Apšu 3a, Liepāja, LV-3401
  • Strazdes bērnu nams, Kāķīši, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291
  • Ventspils novada bērnu nams „Stikli”, Stikli, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613
  • Ventspils Sociālās aprūpes nams „Selga”, Pērkoņu iela 21, Ventspils, LV 3601


Individuālo vajadzību un atbalsta plānu izstrādei
pieteikto Kurzemes bērnu ar funkcionāliem traucējumiem  skaits

Pieteikties bērnu individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna saņemšanai varēja visu Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos no 2016. gada augusta līdz pat 2017. gada janvārim. Kopumā tika saņemti 322 iesniegumi.


Individuālo vajadzību un atbalsta plānu izstrādei
pieteikto Kurzemes pilngadīgo personu ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) skaits

Pieteikties pilngadīgu personu ar garīga rakstura traucējumiem individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna saņemšanai varēja visu Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos no 2016. gada jūlija līdz 2016. gada augustam vai valsts sociālās aprūpes centrā (VSAC) “Kurzeme”. Kopumā tika saņemti 348 iesniegumi – 111 iesniegumi no personām, kuras dzīvo institūcijā (kādā no VSAC “Kurzeme” filiālēm) un 237 iesniegumi no personām, kuras dzīvo patstāvīgi vai ģimenēs.


Personu ar invaliditāti skaits Kurzemē
pēc noteicošā traucējuma veida 01.01.2016. (VDEĀVK dati)


Personu ar invaliditāti skaits Kurzemē
01.01.2016.  (VDEĀVK dati)