Jautājumi un atbildes

Kas ir garīga rakstura traucējumi?

Tie ir garīgās attīstības traucējumi un psihiskas saslimšanas, kas ierobežo personas spējas strādāt un aprūpēt sevi, kā arī apgrūtina tās iekļaušanos sabiedrībā, kas noteikti atbilstoši spēkā esošajai Starptautiskās statistiskās slimību un veselības problēmu klasifikācijas (SSK) redakcijai.

 

<- Jautājumi un atbildes