Jautājumi un atbildes

Kas ir “sabiedrībā balstīti pakalpojumi”, “sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi” un “vispārēji sabiedrībā balstīti pakalpojumi”

  • Sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir jebkuri pakalpojumi ārpus institūcijām. Piemēram, izglītība, profesionālā rehabilitācija, veselības un sociālā aprūpe, transports, brīvā laika pavadīšana, mājoklis, skaistumkopšana.
  • Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi ir jebkuri sociālie pakalpojumi (sociālais darbs, karitatīvais sociālais darbs, sociālā aprūpe, sociālā rehabilitācija un profesionālā rehabilitācija), kas tiek sniegti visiem iedzīvotājiem ārpus institūcijām. Piemēram, bērna aprūpe audžuģimenē vai dienas centrā, pieaugušo sociālā rehabilitācija grupu dzīvokļos vai specializētās darbnīcās, sociālais darbs ģimenes atbalsta centros.
  • Vispārējie sabiedrībā balstīti pakalpojumi ir pakalpojumi, izņemot sociālos pakalpojumus, kas pieejami visām personām ārpus institūcijām. Piemēram, izglītība, kultūra, veselības aprūpe, transports, brīvā laika pavadīšana, mājoklis, skaistumkopšana.

 

<- Jautājumi un atbildes