Jautājumi un atbildes

Kas ir bez vecāku gādības palicis bērns?

Bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

 

<- Jautājumi un atbildes