Jautājumi un atbildes

Kas ir institūcija un kādas ir tās pazīmes?

Institūcija ir vieta, kurā personai vienuviet nodrošina gan mājokli, gan sociālos pakalpojumus. Piemēram, bērnu nami, veco ļaužu aprūpes centri, valsts sociālās aprūpes centri.

Institūcija ierobežo personas iespējas sociāli integrēties.

Institūcijai ir 3 pazīmes:

  1. Personas ir izolētas no plašākas sabiedrības un ir spiestas dzīvot kopā. Piemēram, institūcijas atrodas ārpus pašvaldības centra. Vienā istabiņā dzīvo vairākas dažāda vecuma personas, ar atšķirīgām interesēm.
  2. Personām nav pietiekama kontrole par savu dzīvi un lēmumiem, kas tās ietekmē. Piemēram, nav iespēju lemt par savu ikdienas ritmu – kad ēst, kad celties, kad mazgāties, u.tml.
  3. Organizācijas noteikumi ir prioritāri pār personas individuālajām vajadzībām. Piemēram, organizācijas noteikumi nosaka stingru kārtību iestādē, kurai ir jāpakļaujas visām tajā dzīvojošajām personām.

 

<- Jautājumi un atbildes