Jautājumi un atbildes

Kas ir jauniešu māja?

Jauniešu māja ir vieta, kurā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu. Jauniešu māja var tikt veidota kā atsevišķas dzīvokļa tipa sociālā pakalpojuma sniegšanas vietas (tai skaitā dzīvojamās mājas vai dzīvokļi).[1]

 

[1] Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem. 43. pants. https://likumi.lv/ta/id/291788-prasibas-socialo-pakalpojumu-sniedzejiem

 

<- Jautājumi un atbildes