Jautājumi un atbildes

Kas ir specializēta audžuģimene?

Tā ir īpaši sagatavota audžuģimene, kura nodrošina bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi[1]– piemēram, specializētā audžuģimene bērniem ar garīga rakstura traucējumiem un/vai funkcionāliem traucējumiem. Specializētai audžuģimenei nepieciešama speciāli sagatavota vide, zināšanas, prasmes bērna uzņemšanai un aprūpei.[2]

 

[1] Latvijā      pirmā           pētījuma   par                 audžuģimenēm             prezentācija. http://www.lm.gov.lv/upload/aktualitates/6/faktu_lapa_31102016.pdf

[2] Sociālo pakalpojumu aģentūra. “Specializētās audžuģimenes – ārpusģimenes aprūpes modeļa attīstība Latvijā”. http://www.krize.lv/petijums-par-latvijas-audzugimenem/

 

<- Jautājumi un atbildes