Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi

Lai veicinātu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tām tiek apmaksāti šādu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu saņemšana:

  • aprūpe mājās
  • dienas aprūpes centrs
  • specializētās darbnīcas
  • grupu dzīvokļi
  • īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojums
  • speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts
  • atbalsta grupas un grupu nodarbības

Lai persona varētu saņemt minētos projekta apmaksātos pakalpojumus, tai ir jābūt veiktai individuālo vajadzību izvērtēšanai un saņemtam atbalsta plānam, saskaņā ar kurā noteiktajiem pakalpojumiem tiks segtas to izmaksas.

Lai saņemtu sev nepieciešamos atbalsta plānā noteiktos pakalpojumus, personai ir  jāuzraksta iesniegums savas dzīvesvietas sociālajā dienestā – kontaktinformācija ŠEIT.