Atbalsts pārejai uz dzīvi sabiedrībā

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros 1 gada garumā katrai personai, kura šobrīd uzturas valsts sociālajā aprūpes centrā “Kurzeme”, bet ir izteikusi vēlmi (uzrakstījusi iesniegumu) uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā, tiks sniegts sociālā mentora atbalsts. Tādējādi tiks nodrošināta individuāla, uz personas vajadzībām balstīta un viņas atbalsta plānā noteikto sagatavošanās pasākumu īstenošana, lai palīdzētu personai apgūtu dzīvei sabiedrībā nepieciešamās prasmes un iemaņas.