Sociālā mentora atbalsts pārejai uz patstāvīgu dzīvi sabiedrībā

Sadaļa šobrīd tiek izstrādāta.