Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā paveikto un iedvesmojas turpmākajiem darbiem

27.martā Talsos uz šogad pirmo tikšanos pulcējās Kurzemes reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji, lai pārrunātu projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš” un tās jaunās struktūrvienības – Ģimeņu atbalsta centra – darbību.  Tikšanās laikā projekta partneri dalījās līdzšinējā […]

Aktuāli,Atbalsta iespējas Kurzemē,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Aicina vecākus aktīvāk izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Aicinām Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākus un audžuvecākus pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pie psihologa vai rehabilitologa,  vai apmeklēt fizioterapiju, vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Pakalpojumus var […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Izglītojoši,Jaunumi

Infografika: kā kļūt par krīzes audžģimeni

Latvijas Republikas Labklājības ministrija sagatavojusi infografiku par krīzes daudžuģimeni. Stājoties grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, ar 1. jūliju tika ieviesti divi specializēto audžuģimeņu veidi. Viens no tiem ir krīzes audžuģimenes, kurām jāuzņem bērns (t.sk. zīdainis, no vardarbības cietušais, ar funkcionāliem traucējumiem) jebkurā diennakts laikā.  

Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Labklājības ministrija pateicas par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

Labklājības ministrija (LM) nosūtījusi vēstuli plānošanas reģioniem un pašvaldībām, lai pateiktos par kvalitatīvo darbu un nozīmīgo ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā. Projektu* ietvaros pašvaldības ir veikušas mērķa grupas personu apzināšanu un laika periodā līdz 2018.gada 31.decembrim visā Latvijā sekmīgi nodrošinājušas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu 650 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 285 […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Jaunumi

Informācija pašvaldībām: stājušies spēkā MK noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā

Labklājības ministrija radusi iespēju īstenot principu nauda seko klientam (NSK). No 2019.gada 1.janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.797 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā”. Tie nosaka: valsts piešķirtā atbalsta apmēru pašvaldībām, kuras nodrošina sociālos pakalpojumus personas dzīvesvietā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma1 panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētajām personām, kas nesaņem […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Izglītojoši,Jaunumi

Diena.lv: No aprūpes iestādēm patstāvīgā dzīvē

Laikraksta “Diena” portāls www.diena.lv  2019.gada 2.janvārī publicējis rakstu “No aprūpes iestādēm patstāvīgā dzīvē” par deinstitucionalizācijas procesu, kas paredz, ka līdz 2020.gadam daļa personu ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes centros, atgrieztos dzīvē sabiedrībā. Integrēs darba un sociālajā dzīvē Aprūpes iestādēs (valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās) pakalpojumus šobrīd […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Izglītojoši,Jaunumi

Informācija pašvaldībām, kas DI ietvaros pilnveido infrastruktūru: izmaiņas MK noteikumos Nr.871

Vēršam uzmanību, ka 2018.gada 11.decembrī pieņemti grozījumi un ar 2018.gada 20.decembri ir stājušās spēkā izmaiņas Ministru Kabineta noteikumos Nr.871 (par ERAF ieguldījumiem DI plānu īstenošanā). Aicinām ar grozījumiem iepazīties tās pašvaldības, kas attīsta infrastruktūru sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanai projekta “Kurzeme visiem” ietvaros saskaņā ar KPR DI plānu. Būtiskākās izmaiņas: Projektu iesniegumu atlasei mainīts termiņš […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Izglītojoši,Jaunumi

Talsu Televīzija: Talsu novadā palīdz cilvēkiem un bērniem ar īpašām vajadzībām

Ģimeņu un bērnu aprūpes centrs “Brīnumiņš” ir viena no vietām, kur jau šobrīd tiek sniegta palīdzība bērniņiem ar funkcionāliem traucējumiem. Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānā paredzētas dažādas aktivitātes cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, daļa no tām arī nākotnē tiks realizētas Talsu novadā. Informācija no: http://www.talsutv.lv/video_type/talsu-novada-palidz-cilvekiem-un-berniem-ar-ipasam-vajadzibam/

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi

Deinstitucionalizācijas plāns Kurzemei: infrastruktūras risinājumi un pilnveidoti sociālie pakalpojumi

Tuvāko gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu, Kurzemē pakalpojumus saņems 330 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un to ģimenes, kā arī 375 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Savukārt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots radīt vietas – dienas centrus, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus u.c., kur sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus 198 […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi

Deinstitucionalizācijas procesā Talsu novadā infrastruktūras pilnveidē investēs vairāk nekā pusmiljonu eiro

Talsu novadā saskaņā ar apstiprināto “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017. – 2020.gadam” paredzēts investēt aptuveni 618,4 tūkstošus eiro infrastruktūras izveidei, lai sniegtu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pašvaldībā dzīvojošām personām ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un izveidotu jauniešu māju. “Deinstitucionalizācijas procesa ietvaros Latvijā, tostarp arī Kurzemē tiek pilnveidota sociālo pakalpojumu sistēma, lai […]