Aktuāli,Atbalsta iespējas Kurzemē,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi

Bērniem ar invaliditāti Kurzemē joprojām pieejami bezmaksas sociālie pakalpojumi

Lai sniegtu atbalstu Kurzemes bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm,  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir pieejami vairāki apmaksāti sociālie pakalpojumi, kuriem var pieteikties savas pašvaldības sociālajā dienestā. Vēršam uzmanību, ka sociālās aprūpes pakalpojumi pieejami ikvienam Kurzemē dzīvojošam bērnam ar funkcionāliem traucējumiem (FT), kas saņēmis Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) atzinumu par īpašas […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Izglītojoši,Jaunumi

Trešais “Talsu novada Sirds stāsti” raidījums

Šis ir jau trešais ĢBAC “Brīnumiņš” sagatavotais Sirds stāstu raidījums, par ko “Brīnumiņa” vadītāja Agnese Kviese raksta: “Noskatoties trešo “Talsu novada Sirds Stāstu” raidījumu, asaras ir kā pašsaprotama daļa no stāsta. Izdzīvot, izsāpēt un PIEŅEMT var tikai tie vecāki, kuri spēj arī bezcerībā redzēt un ticēt gaismai. Mūsu stāsta galvenais varonis Olītis māca ne tikai […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Jaunumi

Uzsākta pakalpojumu infrastruktūras izveide cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem

Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu piecos plānošanas reģionos tika izstrādāti deinstitucionalizācijas plāni, kas paredz Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūrā 78 pašvaldībās. Attiecīgi līdz 2022. gada beigām tiks radīta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūra, kur cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem, bērni ar funkcionāliem traucējumiem un bez vecāku gādības palikušie bērni […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Izglītojoši,Jaunumi

Noteikta kārtība, kādā piešķirs un izmaksās bērna adopcijas pabalstu

Saeimā pieņemtie grozījumi “Valsts sociālo pabalstu likumā” paredz jaunu atbalsta mehānismu adoptētājiem pēc tiesas sprieduma par adopcijas apstiprināšanu spēkā stāšanās. No 2019. gada 1. jūlija līdz ar to tiek ieviests jauns pabalsta veids – bērna adopcijas pabalsts.  Lai nodrošinātu bērna adopcijas pabalsta ieviešanu, otrdien, 23. aprīlī, valdības sēdē pieņemti Ministru kabineta noteikumi “Kārtība, kādā piešķir […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā paveikto un iedvesmojas turpmākajiem darbiem

27.martā Talsos uz šogad pirmo tikšanos pulcējās Kurzemes reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji, lai pārrunātu projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš” un tās jaunās struktūrvienības – Ģimeņu atbalsta centra – darbību.  Tikšanās laikā projekta partneri dalījās līdzšinējā […]

Aktuāli,Atbalsta iespējas Kurzemē,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Aicina vecākus aktīvāk izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Aicinām Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākus un audžuvecākus pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pie psihologa vai rehabilitologa,  vai apmeklēt fizioterapiju, vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Pakalpojumus var […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Izglītojoši,Jaunumi

Infografika: kā kļūt par krīzes audžģimeni

Latvijas Republikas Labklājības ministrija sagatavojusi infografiku par krīzes daudžuģimeni. Stājoties grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, ar 1. jūliju tika ieviesti divi specializēto audžuģimeņu veidi. Viens no tiem ir krīzes audžuģimenes, kurām jāuzņem bērns (t.sk. zīdainis, no vardarbības cietušais, ar funkcionāliem traucējumiem) jebkurā diennakts laikā.  

Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Labklājības ministrija pateicas par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

Labklājības ministrija (LM) nosūtījusi vēstuli plānošanas reģioniem un pašvaldībām, lai pateiktos par kvalitatīvo darbu un nozīmīgo ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā. Projektu* ietvaros pašvaldības ir veikušas mērķa grupas personu apzināšanu un laika periodā līdz 2018.gada 31.decembrim visā Latvijā sekmīgi nodrošinājušas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu 650 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 285 […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Jaunumi

Informācija pašvaldībām: stājušies spēkā MK noteikumi par valsts atbalsta piešķiršanas kārtību pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā

Labklājības ministrija radusi iespēju īstenot principu nauda seko klientam (NSK). No 2019.gada 1.janvāra ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr.797 “Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā”. Tie nosaka: valsts piešķirtā atbalsta apmēru pašvaldībām, kuras nodrošina sociālos pakalpojumus personas dzīvesvietā Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma1 panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētajām personām, kas nesaņem […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),Izglītojoši,Jaunumi

Diena.lv: No aprūpes iestādēm patstāvīgā dzīvē

Laikraksta “Diena” portāls www.diena.lv  2019.gada 2.janvārī publicējis rakstu “No aprūpes iestādēm patstāvīgā dzīvē” par deinstitucionalizācijas procesu, kas paredz, ka līdz 2020.gadam daļa personu ar garīga rakstura traucējumiem, kas šobrīd saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes centros, atgrieztos dzīvē sabiedrībā. Integrēs darba un sociālajā dzīvē Aprūpes iestādēs (valsts finansētās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās) pakalpojumus šobrīd […]