Aktuāli,DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Arvien vairāk kurzemnieku izmanto projektā “Kurzeme visiem” pieejamos pakalpojumus

2018.gadā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus 14 Kurzemes pašvaldībās saņēmušas 50 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), 154 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 47 bērnu vecāki. Tas ir ievērojams pieaugums, jo 2017.gadā 5 Kurzemes pašvaldībās projekta ietvaros sociālie pakalpojumi tika sniegti 1 personai ar GRT, 28 bērniem ar FT un 1 […]

Aktuāli,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Projekta “Kurzeme visiem” partneri pārrunā paveikto un iedvesmojas turpmākajiem darbiem

27.martā Talsos uz šogad pirmo tikšanos pulcējās Kurzemes reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” partneri – pašvaldību un valsts sociālās aprūpes centra “Kurzeme” pārstāvji, lai pārrunātu projektā paveikto un darāmo, kā arī iepazītos ar Ģimeņu un bērnu attīstības centra “Brīnumiņš” un tās jaunās struktūrvienības – Ģimeņu atbalsta centra – darbību.  Tikšanās laikā projekta partneri dalījās līdzšinējā […]

Aktuāli,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Meklējam integratīvas nometnes organizētājus

Aicinām iesniegt piedāvājumus integratīvas nometnes organizēšanai un vadīšanai projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā. Integratīvās nometnes mērķa grupa: bērni un viņu ģimenes un bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes. Vairāk informācijas Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/integrativas-nometnes-berniem-un-vinu-gimenem-un-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-un-vinu-gimenem-organizesana-un-vadisana-projekta-kurzeme-visiem-ietvaros/

Aktuāli,Atbalsta iespējas Kurzemē,Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Aicina vecākus aktīvāk izmantot projektā “Kurzeme visiem” pieejamos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Aicinām Kurzemē dzīvojošo bērnu ar funkcionāliem traucējumiem vecākus un audžuvecākus pieteikties projektā “Kurzeme visiem” pieejamajiem bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem pie psihologa vai rehabilitologa,  vai apmeklēt fizioterapiju, vai izglītojošas atbalsta grupu nodarbības. Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir pieejami vecākiem un audžuvecākiem, kuru bērniem ir noteikta invaliditāte un projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuāls atbalsta plāns. Pakalpojumus var […]

Deinstitucionalizācija (DI),DI Kurzemē,Jaunumi,Projekts "Kurzeme visiem"

Labklājības ministrija pateicas par ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā

Labklājības ministrija (LM) nosūtījusi vēstuli plānošanas reģioniem un pašvaldībām, lai pateiktos par kvalitatīvo darbu un nozīmīgo ieguldījumu sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstībā. Projektu* ietvaros pašvaldības ir veikušas mērķa grupas personu apzināšanu un laika periodā līdz 2018.gada 31.decembrim visā Latvijā sekmīgi nodrošinājušas sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanas uzsākšanu 650 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un 285 […]

Aktuāli,Projekts "Kurzeme visiem"

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pārrunā aktualitātes ar Talsu novada sociālā dienesta darbiniekiem

12.septembrī projekta “Kurzeme visiem” pārstāvji tikās ar Talsu novada sociālā dienesta darbiniekiem, lai pārrunātu aktualitātes, līdzšinējo pieredzi projekta ieviešanā un neskaidros jautājumus. “Kurzeme visiem” projekta vadītāja Inga Kalniņa tikšanās laikā mudināja sociālos darbiniekus vēl aktīvāk sniegt projekta ietvaros jau pieejamos sociālos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir pieejama nepieciešamā infrastruktūra. Bērniem ar funkcionāliem traucējumiem  un viņu vecākiem […]

Projekts "Kurzeme visiem"

Pamatinformācija par projektu

Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2015. – 31.12.2022. Projekta īstenotājs: Kurzemes plānošanas reģions Projekta vadītāja: Inga Kalniņa, tel. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv Projekta partneri: Projekta īstenošanā iesaistīti 28  sadarbības partneri (skat. kontaktinformāciju): visas Kurzemes reģiona pašvaldības piecas citu plānošanas reģionu pašvaldības (Aizkraukles, Limbažu, Smiltenes un Tukuma novadi un Jēkabpils pilsēta), valsts sociālās aprūpes centrs “Kurzeme” ar tā 6 filiālēm visas bērnu […]

Projekts "Kurzeme visiem"

Atbalsta iespējas projekta ietvaros

DI process Latvijā un Kurzemē sniedz šādas atbalsta iespējas: bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs, kā arī viņu vecākiem, audžuvecākiem un citiem likumiskajiem pārstāvjiem: Aprūpes pakalpojumu Atelpas brīža pakalpojumu Individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuri dzīvo ģimenē vai […]

Projekts "Kurzeme visiem"

NVO iesaiste projekta aktivitātēs

Projektā “Kurzeme visiem” nevalstiskās organizācijas var iesaistīties šādos veidos: kā projekta mērķa grupu pārstāvji, kā sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniedzēji. Lai sniegtu sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus konkrētu pašvaldību teritorijās, nevalstiskās organizācijas aicinām sazināties ar konkrētās pašvaldības projekta “Kurzeme visiem”  kontaktpersonu (skatīt kontaktpersonu sarakstu).