Rakstu un resursu krātuve

RESURSI INTERNETĀ:

  •  http://www.labiedriba.lv – Latvijas audžuģimeņu biedrība
  • PLECS.lv – kustība, kura strādā, lai ikvienam bērnam Latvijā būtu iespēja izaugt ģimenē, radot nepieciešamās pārmaiņas sistēmā, likumos un sabiedrībā.

 

UZZIŅAI:

 

NORMATĪVIE AKTI un POLITIKAS PLĀNOŠANAS DOKUMENTI: