Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros bērni ar invaliditāti, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu, un viņu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes bez maksas var saņemt šādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus:

  • bērni – ne vairāk kā 40 dažādu pakalpojumu sniegšanas reizes, saskaņā ar bērnam izstrādātā atbalsta plānā noteiktajām vajadzībām;
  • bērnu likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes – ne vairāk kā 20 šādu pakalpojumu sniegšanas reižu: psihologa pakalpojumi, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, kā arī izglītojošās atbalsta grupas.

Svarīgi! Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu, tad vēl 12 mēnešu periodā gan viņam, gan tā likumiskajiem pārstāvjiem vai audžuģimenēm ir tiesības   izmantot atbalsta plānā ietvertos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.