37 bērniem Kurzemē nepieciešamas mājas

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija apkopojusi informāciju uz 05.04.2018. no Latvijas bāriņtiesām par bērniem, kuriem nepieciešamas mājas – adoptētājs, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene. Latvijā tie ir 245 bērni, Kurzemē – 37!

Ar apkopoto informāciju var iepazīties ŠEIT. Par iespēju iesaistīties jāinteresējas attiecīgā novada bāriņtiesā.

Kurzemē  ģimenes vide un mājas nepieciešamas 37 bērniem no 9 pašvaldībām – Aizputes (4 bērniem), Brocēnu (1 bērnam), Kuldīgas (5 bērniem), Liepājas (6 bērniem), Saldus (5 bērniem), Skrundas (1 bērnam), Talsu (1 bērnam), Ventspils novada (3 bērniem) un Ventspils pilsētā (11 bērniem).

Avots: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija http://www.bti.gov.lv/lat/aktualitates/?doc=5046&page=

 

Informāciju sagatavoja
Inese Siliņa
Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem”
sabiedrisko attiecību speciāliste