Aprūpes pakalpojums bērniem

Aprūpes pakalpojums ir domāts bērna, līdz 4 g.v., ieskaitot, aprūpei un uzraudzībai līdz 50h nedēļā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši.

NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

  • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
  • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
  • Būs jāiesniedz dokumenti, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, mācību, sociālās rehabilitācijas dēļ).
  • Būs jāsniedz informācija par vienreizēju pasākumu un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo laiku (līdz 10h nedēļā).

NODERĪGI:

  • Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.
  • Bērna ēdināšana netiek nodrošināta.
  • Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.

Plašāku informāciju par pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un projektu “Kurzeme visiem” var saņemt pašvaldības sociālajā dienestos visā Kurzemē.