Atbalsta iespējas iedzīvotājiem Kurzemē

Projekta “Kurzeme visiem”  ietvaros noteiktām iedzīvotāju grupām bez maksas ir pieejamas šādas atbalsta iespējas:

  • potenciālajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm no 2018.gada Kurzemē varēs saņemt individuālas konsultācijas un atbalstu