Atbalsta iespējas projekta ietvaros

DI process Latvijā un Kurzemē sniedz šādas atbalsta iespējas:

  • pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), kuri dzīvo ģimenē vai kādā no valsts sociālās aprūpes centra (VSAC) “Kurzeme” filiālēm:
    • sociālā mentora atbalstu, ja vēlas atstāt VSAC un uzsākt patstāvīgu dzīvi sabiedrībā
    • Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus
    • Individuālo vajadzību izvērtēšanu un atbalsta plānu izstrādi
  • potenciālie aizbildņi, adoptētāji, audžuģimenes no 2018.gada varēs saņemt individuālas konsultācijas un atbalstu.

Plašāku informāciju par pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un projektu “Kurzeme visiem” var saņemt pašvaldību sociālajos dienestos visā Kurzemē. Kontaktinformāciju skatīt šeit.