Atelpas brīža pakalpojums vecākiem

Pakalpojumu “Atelpas brīdis” ir domāts bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši.

NOSACĪJUMI pakalpojuma saņemšanai:

  • Bērnam ir noteikta invaliditāte.
  • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ.
  • Pakalpojumu var saņemt bērna likumiskie pārstāvji vai audžuģimenes.

 

NODERĪGI:

  • Pakalpojums pieejams līdz 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā) ar iespēju izvēlēties, vai pakalpojumu saņemt tikai dienas laikā, tikai nakts laikā (no 20:00 – 8:00) vai visu diennakti.
  • Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.
  • Pakalpojumu pieprasot nav jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams.
  • Pakalpojumu piesaka pašvaldības sociālajā dienestā.

Plašāku informāciju par pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un projektu “Kurzeme visiem” var saņemt pašvaldības sociālajā dienestos visā Kurzemē.