Bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ir noslēgusies!

Lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus, no kuriem daļu ģimenes var saņemt bez maksas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros,  visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos bērnu likumiskie pārstāvji (tai skaitā audžuvecāki) varēja pieteikt bērnu ar invaliditāti* tā individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.
Bērna vajadzību izvērtēšanu veica speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits) bērna dzīves vietas pašvaldībā un, balstoties uz tās rezultātiem,  sagatavoja katram bērnam individuālu atbalsta plānu. Tas ietvēra konkrētas rekomendācijas pakalpojumiem bērniem un vecākiem, kurus projekta ietvaros noteiktā apjomā ģimene varēs saņemt bez maksas:

  • bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)  – 40 pakalpojumu saņemšanas reižu, atbilstoši atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem;
  • vecākiem – kopā ne vairāk kā 20 pakalpojumu saņemšanas reižu, atbilstoši atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

*Bērni ar invaliditāti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte funkcionālu traucējumu dēļ un kuri dzīvo ģimenēs. Funkcionāli traucējumi ir ir jebkāda veida traucējumi, kas personai apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības, līdz ar to personai ir grūtības pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi. Citiem vārdiem var teikt, ka funkcionālu traucējumu dēļ bērnam vai tā ģimenei ir īpašas vajadzības.

Leave a Reply

Your email address will not be published.