Category Archives: Jaunumi

Aicinām Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes pieteikties integrējošai vasaras nometnei “Kurzemes piedzīvojums” no 18. – 20.jūnijam

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros aicinām ģimenes ar  9 – 15 gadus veciem bērniem, tostarp ar funkcionāliem traucējumiem, pieteikties bezmaksas sociāli integrējošai vasaras diennakts nometnei “Kurzemes piedzīvojums”.

Nometnes laikā piedzīvosim trīs lieliskas dienas, kas būs piepildītas jaunām zināšanām un prasmēm, sevis pašatklāšanu, radošumu, jautrību, smiekliem un jaunām draudzībām.

Nometnes norises laiks: no 18. līdz 20. jūnijam ( 3 dienas/2 naktis)

Nometnes norises vieta: Viduskurzemes pamatskola – attīstības centrs. Saules Stari, Pelči, Pelču pag., Kuldīgas nov., LV-3322.

Nometnes dalībnieki: Kurzemes reģionā dzīvojošās ģimenes ar bērniem un pusaudžiem vecumā no 9 – 15 gadiem, tai skaitā ar funkcionāliem traucējumiem un noteiktu invaliditāti (kopā 30 dalībnieki). Nometnē aicināta piedalīties visa ģimene.

Reģistrācija nometnei: spiežot uz zemāk esošās pogas un aizpildot anketu līdz š.g. 11.jūnijam.

Nometnes programma: pieejama, spiežot uz zemāk esošās pogas.

Svarīgi: Nometnes dalībniekiem jāuzrāda negatīvs COVID -19 tests, kas veikts  pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma, vai apliecinājums par izslimotu vīrusa infekciju, vai  pilnu vakcinācijas kursu.

Papildus informācijai:
Ilze Skuja
Nometnes vadītāja
Epasts: ilze.skuja@palidzesim.lv
Tālr. 29115545

Interesenti aicināti uz apmācībām tiešsaistē par saskarsmi ar bērniem ārpusģimenes aprūpē

Šī gada 10.jūnijā tiešsaistē notiks apmācības par saskarsmi ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, ko  projekta “Kurzeme visiem” ietvaros organizē Profesionālo audžuģimenu apvienība “Terēze”. Apmācību mērķis ir atvērt telpu diskusijai par ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem. Apmācības vadīs Profesionālo audžuģimeņu apvienības “Terēze” vadītāja Ārija Martukāne.

Apmācības ir bez maksas un uz tām ir īpaši gaidīti pirmsskolas un vispārējās izglītības iestāžu pārstāvji (t.sk. speciālie pedagogi un sociālie pedagogi), interešu izglītības (t.sk. pašvaldību izglītības pārvalžu) speciālisti un citi izglītības iestāžu pārstāvji, kas strādā ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, bāriņtiesu darbinieki, policisti, tirdzniecības un pakalpojumu, sabiedriskā transporta, tūrisma un kultūras  un jomā strādājošie, kā arī citi vispārējo pakalpojumu sniedzēji. Papildu norādām, ka šo apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

Norises laiks: 2021.gada 10. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 17.00.

Norises vieta: tiešsaiste, Zoom platforma

Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 7.jūnijam: skenējot pievienoto QR kodu un aizpildot anketu tiešsaistē.

Informējam, ka dalībnieku skaits seminārā ir ierobežots, tāpēc reģistrācija pasākumam nenozīmē automātisku dalību pasākumā. Visi interesenti 8.jūnijā saņems informāciju par dalību pasākumā un apstiprinātajiem dalībniekiem tiks nosūtīta piekļuves saite.

Vispārējo pakalpojumu sniedzēju apmācības par deinstitucionalizācijas procesu un situācijām, ar kādām tie varētu saskarties vispārējo pakalpojumu sniegšanas procesā attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē rīko Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze” sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģiona īstenotā projekta “Kurzeme visiem” komandu un Labklājības ministriju.

To mērķis ir informēt Kurzemes reģiona vispārējo pakalpojumu sniedzējus par deinstitucionalizācijas procesu (tā nepieciešamības pamatojumu un norises gaitu), kā arī par vispārējo pakalpojumu sniedzēju lomu deinstitucionalizācijas procesā attiecībā uz bērniem ārpusģimenes aprūpē. Kopā uzzināsim, kā bērniem, kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, palīdzēt integrēties un justies pieņemtiem sabiedrībā.

Aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk!

Tiešsaistē apmācīs kurzemniekus saskarsmei ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros jūnijā un jūlijā rīkos bezmaksas tiešsaistes apmācību ciklu, lai sniegtu iespēju saskarsmes prasmju pilnveidošanai ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem ārpusģimenes aprūpē. Uz tām ir īpaši gaidīti dažādu vispārējo pakalpojumu sniedzēji, piemēram, izglītības iestāžu darbinieki, darba devēji vai to asociācijas, bibliotekāri, sabiedriskā transporta vadītāji, pastnieki, kultūras, sporta, atpūtas centru darbinieki, tirdzniecības un pakalpojumu jomā strādājošie, kā arī citu institūciju darbinieki, piemēram, policisti. Apmācību mērķauditorijā šoreiz neietilpst veselības aprūpes pārstāvji, piemēram, ģimenes ārsti, pediatri.

“Sabiedrībā joprojām pastāv dažādi mīti un stereotipi gan par pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, kas saskarsmē var traucēt ieraudzīt pašu cilvēku, novērtēt viņa spējas un prasmes. Apmācības organizējam kopā ar Labklājības ministriju un sociālās jomas ekspertiem – biedrību “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, Latvijas Bērnu bāreņu fondu un Profesionālo audžuģimeņu apvienību “Terēze” -, lai atvērtu telpu diskusijai par šo mērķgrupu situāciju saistībā ar dažādiem sabiedrības stereotipiem un sniegtu padomus ikdienas saskarsmē. Uz apmācībām īpaši gaidīsim tos kurzemniekus, kuri darba ietvaros ik dienas sazinās ar cilvēkiem no dažādām mērķa grupām,” stāsta Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” vadītāja Sandra Miķelsone – Slava.

Apmācības par saskarsmi ar bērniem ārpusģimenes aprūpē notiks 10.jūnijā, ar cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem – 17.jūnijā, savukārt ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem – 1.jūlijā. Interesentiem ir iespēja pieteikties projekta mājas lapā www.kurzemevisiem.lv gan uz visām trim apmācībām, gan uz sev aktuālākajām tēmām. Par dalību apmācībās visi dalībnieki saņems apliecību.

Dalībnieku skaits apmācībās ir ierobežots, tāpēc aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk. Apstiprinātie dalībnieki saņems informāciju par dalību un piekļuves saiti. Lielas intereses gadījumā tiks apsvērta iespēja rīkot papildu apmācības.

Apmācības par bērniem no ārpusģimenes aprūpes:

  • Norises laiks: 2021.gada 10. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 17.00.
  • Apmācību nodrošinātājs: Profesionālo audžuģimeņu apvienība “Terēze”, tās vadīs apvienības vadītāja Ārija Martukāne.
  • Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 7.jūnijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Apmācības par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem:

  • Norises laiks: 2021.gada 17. jūnijs no plkst. 10.00 līdz 16.00.
  • Apmācību nodrošinātājs: biedrība “Rīgas pilsētas “Rūpju bērns”, tās vadīs biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Grāvis.
  • Pieteikšanās dalībai apmācībās: līdz 14.jūnijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Apmācības par bērniem ar funkcionāliem traucējumiem:

  • Norises laiks: 2021.gada 1.jūlijs no plkst. 9.30 līdz 16.30.
  • Apmācību nodrošinātājs: Latvijas Bērnu bāreņu fonds, tās vadīs Ilze Dreifelde, Mg.psych., mg.sc.sal., sert. psiholoģe, mākslas terapeite, supervizore, kā arī vieslektore vairākās augstskolās.
  • Pieteikšanās dalībai apmācībās līdz 29.jūnijam, aizpildot anketu tiešsaistē.

Aicinām pieteikties pēc iespējas drīzāk!

 

Ar ES fondu atbalstu dienas aprūpes centram “Cimdiņš” Ventspilī tapušas jaunas telpas

Šī gada 12. maijā, Ventspilī svinīgi atklāj dienas aprūpes centra “Cimdiņš” jaunās telpas Kuldīgas ielā 4. Ievērojot pašreizējos epidemioloģiskos drošības noteikumus, dienas aprūpes centrs jaunā kvalitātē ir uzsācis sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam sekos pakalpojumu sniegšana arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Ventspils pilsētas pašvaldība, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, atjaunoja  un pārbūvēja Ventspils vecpilsētas ēku Kuldīgas ielā 4 un labiekārtoja teritoriju, lai radītu infrastruktūru jaunam dienas aprūpes centram ar divreiz plašāku platību nekā iepriekš  – 373 m2.

“Cimdiņa” vadītāja Ieva Sāmīte – Cērpa norāda: “Centrs līdz šim atradās Atpūtas ielā 16, Ventspilī, kur tas veiksmīgi darbojās desmit gadus. Tomēr, gadiem ejot, būtiski pieauga klientu skaits un Cimdiņā visiem kļuva pārāk šauri.”

Projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tika izstrādāts  Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns, paredzot, ka Ventspils pilsētas pašvaldība Kuldīgas ielā 4, Ventspilī, izveidos infrastruktūru dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Jaunajās telpās tiek nodrošināta iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vismaz 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vismaz 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vienlaicīgi uzņemot 20 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 30 pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem jaunajā dienas aprūpes centrā var uzturēties katru dienu, kas dod iespēju viņu vecākiem strādāt vai pilnvērtīgi atpūsties, kā arī paveikt citus darbus, kas iepriekš nebija iespējams.

Dienas aprūpes centrs ir sadalīts vairākās funkcionālās zonās – pirmajā stāvā atrodas telpas grupu nodarbībām, muzikālajām un fizioterapijas nodarbībām, virtuve un ēdamtelpa, kā arī logopēda, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka telpas.

Otrais stāvs tāpat ir sadalīts vairākās zonās, lai visu vecumu dienas aprūpes centra apmeklētāji varētu ērti darboties un netraucētu cits citam – atsevišķi darbojas pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem, citviet būs skolas vecuma bērni, no citiem nodalītas būs māmiņas ar mazuļiem. Dienas aprūpes centrā strādā  aptuveni 20 dažādu profilu speciālisti. Līdz ar to klientiem ir iespējams saņemt ļoti plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.

Dienas aprūpes centram ir izveidots labiekārtots un drošs nožogots iekšpagalms, kur klienti labprāt svin dažādus svētkus un aizvada pasākumus, kurus ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams nodrošināt iekštelpās. Iekšpagalmā ir izveidota sensorā taka, nodarbību laukums, kā arī pieejama ērta nojume, kur siltajā laika periodā dienas aprūpes centra apmeklētāji varēs iesaistīties daudzveidīgās radošās nodarbībās.

Tāpat 9.2.2.3. pasākuma ietvaros Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” īsteno projektu Nr.9.2.2.3/20/A/006 “Cimdiņš Kurzemei”. Projekta ietvaros atbalstu iegūs 50 bērni ar funkcionāliem traucējumiem no Kurzemes plānošanas reģiona, kuri saņems dienas aprūpes centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Vienlaikus projekta ietvaros atbalsts tiek sniegts arī bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem, kuri projekta ietvaros var saņemt psiholoģiskās atbalsta grupas, individuālās un grupu speciālistu konsultācijas. Sākotnēji projekts tika īstenots Atpūtas ielā 16, Ventspilī, bet turpmāk pakalpojumi tiks sniegti jaunajās telpās, Kuldīgas ielā 4, Ventspilī.

Aicinām noskatīties Kurzemes Televīzijas sagatavoto sižetu:

Projekta “Kurzeme visiem” komanda pateicas par uzaicinājumu uz Atbalsta centra ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” atklāšanu un vēl veiksmīgu darbību un daudz saulainu mirkļu!

LM: izveidota darba sludinājumu vietne cilvēkiem ar invaliditāti

No 6. maija mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv cilvēki ar invaliditāti varēs izvietot savus darba sludinājumus. Turpmāk vietnē cilvēkiem, kuri vēlas atrast darbu, būs iespēja izveidot profilu, norādot savas prasmes un spējas. Savukārt darba devēji varēs iepazīties ar šiem profiliem un uzaicināt cilvēkus uz darba intervijām.

Sludinājumu sadaļa izveidota Labklājības ministrijas kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” ietvaros, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti nodarbinātību un iekļaušanu darba tirgū. Sadaļas darbības principi ir līdzīgi kā platformai “LinkedIn” – darba meklētāji var izveidot profilu, vairāk uzsverot savas prasmes, ne tikai profesionālo pieredzi un izglītību. Darba devēji šos profilus var apskatīt, sazināties ar cilvēku personīgi un uzaicināt uz darba interviju.

Saite uz sludinājumu sadaļu lapā cilvēksnevisdiagnoze.lv: https://cilveksnevisdiagnoze.lv/cilveki-ar-invaliditati-dara-citadi-izdara-tapat/sludinajumi/ 

Izveidot savu profilu tiek aicināti tieši cilvēki ar invaliditāti. Lai darba devēji gūtu ieskatu par darbinieka spējām un vides pielāgošanas nepieciešamību, darba meklētājiem savos profilos ir jānorāda invaliditātes veids, vēlams arī invaliditātes grupa. Iecerēts, ka sadaļu apmeklēs dažādu organizāciju – komercuzņēmumu, iestāžu, sabiedrisko organizāciju pārstāvji, tādejādi veicinot cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu gan darba tirgū, gan sabiedrībā kopumā.

Kā norāda Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis, jaunizveidotā sludinājumu sadaļa ir būtisks solis iekļaujošas attieksmes veicināšanai. “Darba tirgus pakāpeniski kļūst atvērtāks, sabiedrībā un darba vietās mazinās stereotipi un aizspriedumi par cilvēku ar invaliditāti spējām profesionāli un atbildīgi veikt darba pienākumus. Kopumā valstī pašlaik ir nodarbināti vairāk nekā 42 tūkstoši darbspējas vecuma cilvēku ar invaliditāti, kamēr vairāk nekā 64 tūkstoši nestrādā. Daudzi cilvēki ar invaliditāti izmanto dažādas atbalsta iespējas, apgūst darba tirgū pieprasītas profesijas un prasmes un vēlas pierādīt sevi kā uzticamus un lojālus darbiniekus. Ceru, ka mājaslapas sludinājumu sadaļa kalpos kā satikšanās vieta strādāt gribošiem cilvēkiem un atvērtiem darba devējiem.”

Izveidotie profili un sludinājumi būs pieejami arī pēc kampaņas beigām, dodot iespēju cilvēkiem arī turpmāk izveidot savus profilus. Tāpat vietne varētu kļūt par sava veida sociālās atbildības platformu uzņēmumiem un zīmoliem, kuri būs gatavi pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

Mājaslapā www.cilveksnevisdiagnoze.lv ir iespēja iepazīties ar informāciju, kas noderēs darba devējiem, pieņemot darbā cilvēku ar invaliditāti, kā arī ar ieteikumiem darba ņēmējiem. Tāpat mājaslapā atrodami citi kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” materiāli – gan praktiski noderīgi, gan iedvesmojoši, ļaujot iepazīties ar labās prakses piemēriem un pieredzes stāstiem.

Informācija pārpublicēta no LM Mājas lapas: https://www.lm.gov.lv/lv/izveidota-darba-sludinajumu-vietne-cilvekiem-ar-invaliditati

LM Kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” otrās diskusijas par iekļaujošo nodarbinātību ieraksts

Aicinām noskatīties Labklājības ministrijas organizētās kampaņas “Dara citādi – izdara tāpat!” otrās diskusijas ierakstu.

Diskusijā “Manā uzņēmumā strādā un var tāpat!” tika atklāta darba devēju pieredze, nodarbinot cilvēkus ar invaliditāti, kā arī diskutēts par to, kā motivēt darba devējus pieņemt darbā cilvēkus ar invaliditāti.

 Ar savu uzņēmumu pieredzes stāstiem dalījās Gundega Kirilka, “Rimi Latvia” personāla vadītāja, Ieva Zirne, “Circle K Business Centre” vecākā personālvadības biznesa partnere, un sociālo uzņēmumu “OWA” un “Print Art” vadītāja Natālija Jermolajeva. Darba ņēmēja viedokli atklāja neredzīgais viesmīlis Aleksejs Poplavskis, kurš strādā uzņēmumā “Blind Dreams”. Sarunā iesaistījās arī Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis.

Informācija pārpublicēta no Labklājības ministrijas Facebook lapas: https://www.facebook.com/1504445909783270/posts/3062637740630738/

Apollo: “Zāles nesakārto dzīvi.” Neiroloģe Sandra Vestermane par to, kā strādā smadzenes un kā psihiskie procesi neizbēgami ietekmē fiziskos

Psihisko saslimšanu gadījumā viss nav “tikai galvā”, bet novērojamas arī funkcionālas izmaiņas cilvēka organismā. Noslēdzot projektu “Kā tev patiešām iet?”, par to, kas tieši notiek mūsu smadzenēs psihisku saslimšanu gadījumā un to ilgtermiņa sekām, kā arī to, kā likt mūsu smadzenēm strādāt pēc iespējas efektīvāk, stāsta neiroloģe Sandra Vestermane.

Ja cilvēks slimo, piemēram, ar gripu, ir dažādas lietas, kas par to liecina un ko var pārbaudīt – paaugstināts leikocītu skaits, paaugstināta temperatūra un tā tālāk. Kādas ir fizioloģiskās izmaiņas smadzenēs, ja cilvēks cieš, piemēram, no depresijas, trauksmes?

Man gribas sākt ar stresu, jo tā ir tēma, kas ietver arī trauksmi un depresiju. Šobrīd, runājot par stresu, mēs vairs neuzskatām to par kaut ko mistisku, par slinkuma izpausmi, atrunu, attaisnojumu, lai kaut ko nedarītu. Un kāpēc vieni cilvēki var izturēt slodzi, otri nevar – kāpēc ir cilvēki, kuri pēc psihotraumas labi atkopjas, un ir kas sabrūk?

Respektīvi, šobrīd runa ir par stresu kā stresoru ietekmi uz smadzeņu darbību, kas izraisa stresa reakcijas. Ar stresu mēs saprotam dažādu stresoru, kairinājumu – situāciju un apstākļu, piemēram, intensīvas darba slodzes, toksisku, vardarbīgu attiecību – izraisītas psihofizioloģiskas reakcijas.

Arī mūsu domas darbojas kā stresori uz mūsu fizioloģiskajām sistēmām, ieskaitot smadzenes.

Kas notiek smadzenēs? Smadzenēs tiek aktivizēti ļoti daudzi un dažādi procesi, kuri caur veģetatīvo nervu sistēmu savienojas ar virsnieru darbību, kas rezultējas ar paaugstinātu kortizola (saukts arī par “stresa hormonu”) izdali. Šobrīd runā, ka ilgstoša šāda kortizola izdale ne tikai paaugstina asinsspiedienu un traucē vielmaiņu, kā rezultātā rodas liekais svars, cukura diabēts, bet kortizolam ir liela loma arī depresijas attīstībā.

Kortizols traucē normālu hipokampa (smadzeņu daļa, kam ir liela nozīme informācijas saglabāšanai no īstermiņa atmiņas ilgtermiņa atmiņā), amigdalas (smadzeņu daļa, kam ir nozīme atmiņas apstrādē, lēmumu pieņemšanā un emocionālo reakciju veidošanā) darbību, kā rezultātā tas ietekmē neiromediatoru darbību.

Izpētītākie neiromediatori vai neirotransmiteri, kas saistīti gan ar depresiju, gan trauksmi, ir seratonīns un noradrenalīns. Par dopamīnu runa vairāk ir saistībā ar motivācijas, uzmanības un atalgojuma sistēmas traucējumiem.

Šobrīd ir attēldiagnostikas pētījumi, kas veikti ar funkcionālo magnētisko rezonansi (fMRI), spektrālo emisijas tomogrāfiju (SPEKT), pozitronu emisijas tomogrāfiju (PET), kuri parāda vizuālos attēlus, kuros redzami funkcionāli metaboli vielmaiņas traucējumi noteiktās smadzeņu daļās.

Tātad iespējams pierādīt strukturālas un funkcionālas izmaiņas noteiktās smadzeņu daļās.

Piemēram, pieres daļā, kas ir svarīga emociju regulēšanā un kognitīvām funkcijām, amigdalā, hipokampā, hipotalāmā un daudzās citās struktūrās.

Turklāt neirotransmiteru, neiromediatoru traucējumus attēldiagnostikas un funkcionālos pētījumos apstiprina tieši ar antidepresantiem, analizējot receptoru aktivitāti un blīvumu, pašu neirotransmiteru aktivitāti noteiktās smadzeņu zonās, kuri iedarbojas uz seratonīna un neoradrenalīna vielmaiņu, veicot mērījumus pirms un pēc terapijas.

Runājot par depresiju, jāņem vērā ģenētiskie un vides faktori – hronisks stress, kas noved pie izdegšanas sindroma, kas saistīts ar situācijām darba vidē, – un citi. Kas attiecas uz iekšējiem stresoriem, mūsu domām, jau tagad ir zināms, ka domas saistītas ar emociju ģenerēšanu.

Ja mēs mēģinām izsekot savas ikdienas domas, tad ļoti bieži ir tā, ka lielāko dienas daļu mēs pavadām negatīvās, disfunkcionālās domās.

Ja mums ir negatīvas domas par to, ka viss ir slikti, viss būs slikti, ir netaisnība visapkārt, un es esmu niecība – tas uztur mūsu negatīvās emocijas – bailes, dusmas, kaunu, vainas sajūtu, aizkaitinājumu, neapmierinātību un tā tālāk. Tas savukārt ģenerē fizioloģiskos procesus, kuri izpaužas ar dažādu orgānu sistēmu funkcionāliem traucējumiem un ilgtermiņā transformējas hroniskās slimībās.

Funkcionāli traucējumi ir tie, kuri vēl nav nostiprinājušies organismā, piemēram, cilvēki ar veģetatīvo distoniju staigā pie dažādiem ārstiem, pārbaudās, neko viņiem neatrod orgānos, tie ir veseli, jo nav stabilu strukturālu un funkcionālu traucējumu.

Tas nozīmē, ka tas ir tas brīdis, kad ir “jāsakārto galva”.

Tā sakot, tev ir jādara kaut kas ar savu stresu, trauksmi, lai nenonāktu nopietnākā situācijā ar nopietnākiem traucējumiem, jo, ja neko nedara, tad šī veģetatīvā distonija var transformēties hroniskās slimībās.

Noteiktā vecumā, 40-50 un vairāk gados, būs gan sirds slimības, gan asinsspiediena problēmas, gan traucēta vielmaiņa, gan autoimūnās slimības, un tad jau tikai ar psihoterapiju vien vairs nebūs līdzēts. Būs nepieciešami medikamenti un citas nopietnākas medicīniskās iejaukšanās.

Runājot par neirotransmiteriem, to ir simts un vairāk, no kuriem mēs visus labi nezinām, jo ir vēl maz izpētīti. Tie par kuriem mēs runājam ir serotonīns, noradrenalīns, dopamīns, glutamāts, gamma-amino-sviestskābe, oksitocīns, enogēnie opiāti. Tiem ir arī noteikta funkcija un vieta smadzenēs.

Runā, ka zarnām ir savas “smadzenes” Tas gan īsti nav korekti, jo “zarnu smadzenes” veido veģetatīvā nervu sistēma, kas arī sintezē, piemēram, serotonīnu, kura ir daļa no perifērās nervu sistēmas, kas, protams, ir savienota ar galvas smadzenēm.

Būtībā tā doma ir, ja mēs mēģinām mazināt stigmu saistībā ar psihiskajām slimībām, kad daudzi cilvēki uzskata, ka tas viss ir izdomāts, tad mēs paņemam, piemēram, depresijas pacientu un uztaisītu datortomogrāfiju, būtu redzamas kaut kādas novirzes no normas?

Ar mums Latvijā pieejamām metodēm, datortomogrāfā, magnētiskajā rezonansē, specifiskas izmaiņas depresijas pacientam nebūs diagnosticējamas.

Bet magnētiskā rezonanse var norādīt uz to, ka ir kaut kādi strukturāli traucējumi – nespecifiski vaskulāri perēkļi pieres daļā, bet neviens nekad nepateiks – “jums ir depresija”.

Tas netieši norāda uz to, ka ir izjaukts savienojums starp smadzeņu garozas un zemgarozas daļu, kas var radīt emociju regulēšanas traucējumus. Depresijai raksturīgas izmaiņas var redzēt funkcionālajā magnētiskajā rezonansē, PET un SPEKT.

Zemgarozā mums ir emociju regulēšanas, ģenerēšanas centri, un garozai šīs emocijas vajag nomierināt, un ja ir izmainīti šie savienojumi, tad liekot kopā ar klīnisko ainu, varam noteikt diagnozi.

Bet citviet pasaulē ir pieejama šāda diagnostika?

Citviet pasaulē, piemēram, Amerikā ir daudz plašāk pieejamas PET un SPEKT metodes. Bet Jebkurā gadījumā depresijas diagnozi nekur un nevien nenoteiks tikai pēc attēldaignostikas. Vienmēr svarīga simptomātika, klīniskā aina.

Netieši vēl var izmantot elektroencefalogrāfiju (EEG) un noteikt, ka cilvēkam, piemēram, pieres daļā ir lēnāks ritms nekā būtu norma noteiktā vecuma grupā, kas var norādīt uz funkcionāliem traucējumiem, kuri var izpausties ar kognitīviem (atmiņas, uzmanības) traucējumiem, ģeneralizētu trauksmi, emociju regulācijas traucējumiem un citiem.

Bet ir nosacījums, ka pacientam jābūt tādam, kurš vēl nav sācis lietot medikamentus, un izmeklējumu (EEG) var veikt pirms medikamentu uzsākšanas, un tad pēc laika var to atkārtot un pakontrolēt terapijas efektivitāti.

Kas rodas vispirms – psihiskie vai fiziskie traucējumi?

Vispirms rodas psihiskie traucējumi, tad seko fiziskie. Ar psihiskajiem traucējumiem mēs saprotam ne tikai šizofrēniju vai depresiju, bet arī trauksmi un veģetatīvo distoniju un citus, jo tas ir izjaukts līdzsvars veģetatīvajā nervu sistēmā starp aktivāciju un nomierināšanos un centrālo regulāciju.

Mums nepatīk saukt veģetatīvo distoniju par psihiskiem traucējumiem, jo daudziem stigmas dēļ ir bail vērsties pie psihiatra.

Ja trauksmi un veģetatīvo distoniju ārstē pie neirologa, tad tiek uzturēta ilūzija, ka tie nav psihiski traucējumi.

Bet jebkurā gadījumā psihiskie traucējumi ir nopietns riska faktors fiziskajām slimībām.

Runājot par depresiju, ir pierādīts, ka depresija paaugstina risku sirds asinsvadu saslimšanām, un depresija ir priekšstāvoklis gan Alcheimera demencei, gan cita veida demencēm, kas attīstās ar vecumu.

Vai depresija vienmēr jāārstē?

Domāju, ka daudz cilvēku dzīvo ar neārstētu depresiju vieglā vai vidējā formā, un cenšas paši tikt galā. Un tad ir kaut kāds brīdis, ap gadiem 40 vai vairāk, kad pēkšņi cilvēks saprot, ka vairs netiek galā un visa dzīve pagājusi depresijā, un tagad beidzot ir kaut kas jādara, bet nez kāpēc no medikamentiem nav gaidāmais efekts. Kāpēc? Tāpēc, ka depresijas pirmā epizode ir bijusi iespējams kaut kad bērnībā vai pusaudža vecumā, kad tam neviens nepievērsa uzmanību.

Tas, kas šobrīd ir zināms –  ja pirmā depresijas epizode nav tikusi ārstēta, tad katra nākamā sliktāk reaģē uz terapiju, jo bioķīmiskas un strukturālās izmaiņas smadzenēs ir nostiprinājušās.

Ņemot vērā iepriekš minēto, atkal atgriežamies pie termina stress. Tātad, agrīnās dzīves stress – bērnībā pārdzīvota fiziska vai emocionāla vardarbība, novārtā atstāšana vai kaut kādas problēmas skolā, komunikācijā, vecāku šķiršanās, zaudējumi, kas ir bijuši bērnībā, veicina trauksmes un depresijas attīstību.

Liela daļa cilvēku, kuri bērnībā piedzīvojuši pirmo depresijas epizodi, vēlāk, 20-30 gadu vecumā, it kā pēkšņi saskaras ar veģetatīvo distoniju, panikas lēkmēm.

Veģetatīva distonija nerodas uz līdzenas vietas, tai noteikti ir kaut kāds skaidrojums saistībā ar pagātnes pieredzi, kura tiek saglabāta smadzenēs. Katram cilvēkam ir sava kompensēšanas, līdzsvarošanas spēja, līdz vienam brīdim, kad iekšējās līdzsvaru regulējošās sistēmas dekompensējas.

Ļoti daudzi ir dzirdējuši par “laimes hormonu” dopamīnu, kaut gan tas ir tikai viens no neiromediatoriem, kas atbild par cilvēka emocionālo stāvokli. Kādas ir galvenās vielas, kas nosaka mūsu emocijas un jūtas, un kādas ir to funkcijas?

Tas ir ne tikai dopamīns, tie ir hormoni vai vielas, kas nosaka mūsu labsajūtu, tāpēc nevar teikt “laimes hormons”. Bez dopamīna, ir vēl serotonīns, oksitocīns, endogēnie opiāti, endokanabioīdi – narkotiskās vielas, kuras ražo mūsu pašu smadzenes – un citi.

Mūsu smadzenes tiecas pēc labām sajūtām, un tām ir vienalga, vai labo sajūtu mēs dabūjam, kaut ko apēdot, iedzerot, uzpīpējot, lietojot narkotikas vai, piemēram, izdarot kaut kādu darbu, kas sagādā gandarījumu, atalgojuma sajūtu, kad gribas vēl un vēl, ko nodrošina dopamīns, serotonīns un endogēnie opiāti.

Smadzenes pašas sintezē baudu un labsajūtu veicinošas vielas kā reakciju uz darbību, pieredzi, dažādiem ārējiem un iekšējiem kairinājumiem.

Tas, kādēļ es ierunājos par dopamīnu, ir tādēļ, ka ir gandrīz vai tāds stereotips, ka – dabūsi dopamīnu, viss būs labi. Bet ja runā, piemēram, par to pašu depresiju, tad galvenais tomēr ir seratonīns.

Tieši pie depresijas galvenie ir serotonīns, noradrenalīns, netieši arī endogēnie opiāti, dopamīns un citi.

Bet par dopamīnu ir šāds stereotips. Kāda tieši ir tā funkcija?

Dopamīns ir saistīts ar motivāciju, motivētu uzvedību un atalgojumu. Motivācijas trūkums un apātija – kad neko negribas – ir vieni no depresijas simptomiem. Apātija var būt ne tikai viens no depresijas simptomiem, bet arī viens no citu neirodeģeneratīvu slimību sākuma izpausmēm, piemēram, Parkinsona slimībai.

Tas riskantais moments ar dopamīnu ir tas, ka dopamīna aktivitāti pastiprina narkotikas. Un šiem cilvēkiem, kuri ir lietojuši narkotikas, dopamīna sistēma ir pārstimulēta un attīstās pierašana un atkarība, jo iepriekšējā deva vairs nesagādā tādu pašu baudu…

Atkārtojot iepriekšējo devu, nepietiek, lai dabūtu iepriekšējo dopamīna līmeni, un tad devas pieaug, līdz ar to risks pārdozēt, risks nopietniem blakus efektiem, līdz pat nāvei.

Bet mēs varam dabūt dopamīnu arī mācīšanās procesa, sportā, ar sporta sasniegumiem, ar hobiju, ar darbu, ko mums patīk darīt.

Tāpēc tad, kad vairs neinteresē un nesagādā gandarījumu tas, kas mūs agrāk interesēja, jādomā par depresiju. Bet depresīviem cilvēkiem, kuri agrāk ir lietojuši narkotikas, jāapzinās, ka jebkura depresijas ārstēšana ar legāliem medikamentiem (antidepresantiem), var nebūt tik efektīva, kā tiem, kuri nav lietojuši narkotikas.

Kādi ārējie faktori visbiežāk ietekmē procesus smadzenēs?

Stresa reakcijas visplašākajās izpausmēs, stresori. Stress, tā ir mūsu reakcija uz stresoru, tomēr ir cilvēki, kas vienā un tai pašā vidē, teiksim, darbavietā, reaģē dažādi. Būs daļa, kuriem viss ir labi, reaģē mierīgi, un būs daļa cilvēku, kuri to visu nespēj pārvarēt, viņi jūtas slikti. Tas ir individuāli, kas kuram labi, kas kuram slikti.

Arī pārmērīga mediju lietošana, vizuālo mediju un informācijas pārbagātība, ja smadzenes nespēj saprast, noteikt prioritātes, tas arī ietekmē smadzeņu darbu. Uzmanības fokusa sadrumstalotība, kas rezultējas tajā, ka cilvēki nespēj atcerēties, arī jauniem cilvēkiem tas var izpausties ar atmiņas traucējumiem. Un ko tas nozīmē – agrīna demence, vai kas tas ir?

Pārsvarā tas ir stāsts par pārāk lielu informatīvo plūsmu, kura nav strukturēta. Un tad ir jāsaprot, ka ir katram ir noteikta kapacitāte un vajag prioritizēt.

Vēl ārējie faktori – narkotikas. Vielmaiņa smadzenēs pēc narkotiku lietošanas ļoti ilgi saglabājas nomākta. Tas izpaužas ar kognitīviem traucējumiem – atmiņas, uzmanības, koncentrēšanās, emociju regulācijas un citiem. Šīs sekas var būt ilgtermiņa un reizēm arī neatgriezeniskas.

Miega traucējumi, bezmiegs var būt drošs simptoms hroniskam stresam, ja cilvēks nevar gulēt, nevar aizmigt, mostas naktī, tas nozīmē, ka viņam iespējams ir trauksme un/vai depresija, kas būtu iemesls, lai apmeklētu speciālistu. Ja nakts darba dēļ cilvēki guļ par maz, tad ilgtermiņā tas ietekmē gan atmiņu, gan uzmanību, kognitīvās spējas, pieaug dažādu psihisku un somatisku traucējumu attīstības risks.

Tas tāds apburtais loks sanāk. Tu neguli, un tad tev rodas stress.

Jā, cieš gan atmiņas konsolidēšana, gan emociju apstrāde. Ja cilvēks nav gulējis, viņš no rīta ir īgns, un visa tā diena paiet uz tāda saīguma fona, negatīvo emociju fona. Ja viņš būtu izgulējies, uztvertu visu citādāk. Neizgulēties šad un tad katram gadās, piemēram, jāmācās vai jāstrādā pa naktīm.

Īstermiņā nekādas nopietnas sekas nebūs, bet ilgtermiņā tas ietekmē smadzeņu procesus, jo miegā “attīrās” smadzenes, īstermiņa atmiņas tiek pārceltas ilgtermiņa atmiņās, notiek vēl citi procesi.

Tāpēc, ja cilvēkam ir sūdzības, ka viņš vairs nevar pats aizmigt, naktī mostas un jūtas neizgulējies, ka nepieciešamas miega zāles tikai, lai aizmigtu, jāmeklē cēlonis, lai piemeklētu labāko ārstēšanas metodi. Novēršot stresorus, reizēm miegs var pats atgriezties.

Ja man ir traucēts miegs, un pirmais, ko es daru, ir dabūju miega zāles, tad es būtībā neko nerisinu. 

Jā, miega zāles nav ilgtermiņa risinājums. Tās var būt nepieciešamas ārkārtas situācijā, kā īstermiņa risinājums, bet miega zāles neatrisina dienas stresoru ietekmi, neārstē depresiju un nesakārtoto dzīvi.

Pastāv mīts, ka cilvēks izmanto tikai 10% savu smadzeņu jeb to potenciālu. Vai tas rada kādus riskus sabiedrībai un apgrūtinājumus psihiskās veselības speciālistiem?

Tas, ka tiek izmantoti 5-10% smadzeņu potenciāla vai aktivitātes ir mīts, jo tās visu laiku strādā. Visas smadzenes strādā nepārtraukti, nekas neatslēdzas. Cits jautājums, cik efektīvi strādā un kā novērtēt to efektivitāti procentos?

Par tiem 5-10% es gribētu teikt, ka tur varētu būt runa par to, cik mēs esam apzināti, jo mūsu uzvedība lielākoties ir neapzināta, automātiska. Ja mēs esam stresā, tad mēs arī visu darām autopilotā, un kaut kad apjaušam, ka tas ir bijis neefektīvi. Lai tas būtu efektīvi, tad ir jāsaprot prioritātes, kur virzīt enerģiju.

Bet jautājums ir, cik no sava nomoda laika mēs esam apzināti tajā, ko mēs darām šobrīd, šeit un tagad. Kāpēc es eju uz darbu, kurš man nepatīk vai kāpēc es esmu toksiskās attiecībās?

Ja iespējams mainīt vidi, mainās domas, mainās emocijas, mainās mana pašsajūta, un tad es varu realizēt savu potenciālu. Ja vidi, apstākļus mainīt nevar – jāmaina attieksme.

Neatceros precīzi, bet man šķiet, ka lekcijā universitātē dzirdēju par to, ka tāds īsts multitāskings neeksistē. Piemēram, ja es mazgāju traukus un runāju ar sievu, man ir nepieciešams vienu no tām lietām darīt neapzināti. 

Kāda daļa ir automātiski, teiksim, trauku mazgāšana, vai, braucot ar mašīnu, mēs varam runāt un domāt. Kā mēs apgūstam kaut kādu jaunu iemaņu? Piemēram, autovadīšanu – sākumā tomēr mēs taču to darām apzināti. Tad, kad mēs to iemācāmies, tas aiziet zemgarozas līmenī, automātiski. Mēs nedomājam, ar kuru kāju, roku, ko mēs darām, paralēli mēs varam domāt citas domas.

Multitāskingu vairāk gribu salīdzināt ar to, vai mēs varam lasīt vienlaicīgi divas grāmatas. Mēs varam to darīt secīgi, bet rezultāts būs neproduktīvs, īpaši, ja tās ir dažāda satura grāmatas.

Runa ir par apzināto uzmanību šeit un tagad, šķiet, ka mums tas multitāskings ir, jo mums ir daudz automātisku darbību. Teiksim maisīt zupu, runāt pa telefonu, komandēt bērnus, tur tas it kā ir, bet daļa darbību notiek automātiski un secīgi.

Un, teiksim, ja es cepu kotletes un paralēli strādāju pie datora, tad risks, ka kotletes piedegs, ir liels, jo dators paņem vairāk uzmanības. Un tāpēc vienlaicīgi lasīt divas grāmatas nevar, nevaram vienlaicīgi runāt ar diviem cilvēkiem par dažādām tēmām. Tāpēc multitāskings šajā izpratnē nepastāv.

Ja runa ir par sievietēm un vīriešiem, vai atšķiras psihiskie procesi – jā, bet tas ir tikai tāpēc, ka pielāgošanās un adaptācijas spējas var būt atšķirīgas.

Kurā brīdī cilvēkam, kuram šķiet, ka viņš cieš no psihiskās veselības problēmām, būtu nepieciešams vērsties pie neirologa? Kāda ir neirologa nozīme šādu traucējumu ārstēšanā un prevencijā?

Pēc būtības psihiskās veselības problēmu risināšana primāri nav saistīta ar neirologu. Neirologa uzdevums ir izmeklēt, diagnosticēt neiroloģiskas slimības (galvas, muguras sāpes, nieordeģeneratīvas slimības, centrālās un perifērās nervu sistēmas slimības) un ārstēt savas kompetences ietvaros. Psihiskās veselības problēmas primāri ārstē psihiatrs, ārsts psihoterapeits.

Praktiski, vieglus, vidējus depresīvus traucējumu, trauksmi, veģetatīvo distoniju ārstē arī neirologi, bet tas, man liekas, vairāk ir tāpēc, ka ir aizspriedumi un bailes pret psihiatriju.

Man ir viens piemērs no dzīves. Draugam pēkšņi palika slikti, viņam bija bail, ka nomirs. Viņš vērsās pie neirologa, sākumā ārsts domāja, ka tas ir no augsta asinsspiediena, bet zāles nepalīdzēja, un tad, gan īsti neizslēdzot citas slimības, neskaitot to asinsspiedienu, neirologs viņam diagnosticēja veģetatīvo distoniju, jo simptomi atbilda. Ģimenes ārsts arī piekrīt šai diagnozei un ārstēšanai izraksta antidepresantus. Dzēra apmēram trīs mēnešus, tagad vairāk nedzer. Pašsajūta tā kā uzlabojās. Es, ar viņu runāju, mudināju aizdomāties – cik korekti uzstādīta šī diagnoze, ja nav izslēgta trauksme, depresija un citas lietas. Vai tas ir korekts ārstēšanas un diagnostikas veids šādā gadījumā?

Un kāds vecums cilvēkam?

30 gadi.

Veģetatīvās distonijas simptomi – trauksme un panikas lēkmes – ar nāves bailēm ir diezgan droši. To ārstē ar antidepresantiem tā pat kā trauksmi un depresiju, jo tie ietekmē serotonīna vielmaiņu, kas mazina šos simptomus.

Bet parasti tomēr vēlams veikt izmeklējumus, lai izslēgtu citas diagnozes (kuras 30 gadu vecumā gan ir salīdzinoši retas). Būtu korekti izmeklēt sirdi, vairogdziedzeri un citus, kas, protams, neapgāž veģetatīvās distonijas diagnozi, un neizslēdz antidepresantu lietošanu. Papildus būtu ļoti ieteicama psihoterapija, lai mēģinātu saprast, no kurienes nāk panikas lēkmju saknes, un mācītos tās kontrolēt arī ar nemedikamentozām metodēm.

Pacienti parasti jautā vai zāles jādzer visu mūžu, vai ar pārtraukumiem un kāda garantija, ka tas neatkārtosies? Garantijas nav.

Ja nekas nemainās domās, kognitīvos uzstādījumos, attieksmē pret dzīvi, pret darbu, cilvēkiem, nekas nemainās ikdienas stresa pārvaldīšanā, tad pēc medikamentu pārtraukšanas panikas lēkmes var atgriezties, un medikamentus var nākties lietot ilgstoši, vai pat visu dzīvi.

Jā, tas ir tas par ko es runāju – ja viņš nemēģinās saprast to problēmu un risināt, tas viss var atkārtoties. Viņam ieteica apmeklēt arī psihoterapiju, tomēr viņš nevēlējās. Vai pareizi būtu, ka īstais speciālists šādā situācijā ir psihiatrs?

Jā, jo medikamentozā terapija ir psihiatra kompetence, bet psihiatrs nav tas pats, kas psihoterapeits. Un tāpēc būtu labi kombinēt medikamentus ar psihoterapiju, ar mērķi, ka tad, kad notiks pārmaiņas domāšanā un uzvedībā, būs vieglāk atbrīvoties no medikamentiem, lai smadzenes pašas “iemācītos” regulēt ķīmisko līdzsvaru smadzenēs.

Ja runa ir par uzvedības un ieradumu maiņu, jāsaprot, ka tos nevar mainīt, ja nemainās domāšanas ieradumi.

Tad jāmācās saredzēt, attiekties pret to pašu situāciju, kurā es esmu, citādāk, jo ir situācijas, apstākļi, kurus mēs nevaram mainīt. Mēs nevaram visu nomainīt savā dzīvē, visu pamest un sākt no nulles, ir kaut kādas lietas, apstākļi, kas ir nemainīgi, bet ir jautājums par mūsu attieksmi. Domāšanas maiņa maina arī emocijas, uzvedību, automātiskos reaģēšanas ieradums. Tā kā runa ir par smadzeņu struktūras un funkcijas maiņu, jārēķinās, ka tas būs lēns un ilgs proces, kas prasīs pacietību, motivāciju un speciālistu atbalstu.

Kad ir par vēlu kaut ko mainīt smadzenēs?

Tad, kad ir demence, ir par vēlu. Demencei ir gan ģenētiskie, gan vides un dzīvesveida riski. Demances gadījumos liela daļa svarīgu neironu ir jau gājuši bojā, tāpēc to sauc par neirodeģeneratīvu slimību. Līdzīgi arī ar Parkinsona slimību, kas izpaužas ne tikai ar trīci, bet arī ar rigiditāti, stīvumu.

Un Parkinsona slimība var sākties arī ar depresiju, apātiju, mazkustīgumu, un rezultājas arī ar demanci un kustību, pārvietošanās traucējumiem.

Vai ar depresiju iespējams tikt galā paša spēkiem?

Depresija ir traucējumi bioķīmiskā līmenī, kas ar laiku maina arī smadzeņu struktūru. Tas nenotiek vienā dienā.

Un depresijas stāvoklī cilvēks vairs nespēj adekvāti izvērtēt cēloņsakarības, meklēt palīdzību, un maldās dažādās ilūzijās, cerot ka tiks galā pats.

Vajadzīga palīdzība – psihiatrs, kurš nozīmē medikamentus, ko var kombinēt ar psihoterapiju. Ir cilvēki, kuri baidās no medikamentiem, un ļoti negrib dzert antidepresantus un citas zāles. Bet bieži vien medikamenti nepieciešami ilgi.

Un vēl ir cilvēki pasaulē, kuri domā, ka viņiem nevajag ne vienu ne otru, jo viņiem viss ir kārtībā. Vai nu viņš tāds ir, vai arī vēl ir tāds populārs uzskats, ka depresija nav slimība, piemēram.

Viņi sevi maldina, nevēloties risināt problēmas pēc būtības. Nerisinātas emocionālas problēmas noved pie vēl lielākām – caur smadzeņu – hipofīzes – virsnieru asi, izraisot iekaisuma reakciju dažādos orgānos, tai skaitā smadzenēs, kas var rezultēties ar depresiju vai daudz nopietnākām nervu sistēmas slimībām.

Nu jā, un ko var darīt ar šiem cilvēkiem, kas domā, ka ne zāles, nekas cits no tā nav derīgs, ka man viss ir kārtībā, viss ir labi, es vienkārši tāds esmu?

Nu jā, līdz brīdim, kamēr viņš nokritīs, saslims… Pieaugušu cilvēku mēs nevaram piespiest iet pie ārsta, psihoterapeita, dzert zāles.

Cilvēkam var palīdzēt tikai tad, kad viņš pats atzīst, ka viņam ir problēma.

Starp citu, runājot par depresiju, var būt situācija, kad tā sākas vispār ar citiem simptomiem. Meklē reālas organiskas izmaiņas, meklē, piemēram, vēzi. Cilvēkam var būt slikta dūša, nevar ieēst, reibst galva, kad viņš ceļas no gultas, viņš krītas svarā. Vai arī riska grupa ir arī tie, kas aiziet pensijā. Viņi sāk slimot fiziski, un viņus izmeklē ģimenes ārsts. Kad visas iespējamās somatiskās slimības izslēgtas, tad brīnumainā kārtā visas sūdzības pāriet, lietojot antidepresantus.

Pēdējais jautājums ir par to, ko mēs varam darīt, lai mūsu smadzenes strādātu pēc iespējas efektīgāk un veselīgāk? Prātā nāk kaut vai tas, ka informācijas apjoms, ar ko saskaramies ikdienā, tagad ir daudz lielāks nekā kādreiz.

Tātad, pirmkārt, mums katram vajadzētu saprast, kas ir mūsu stresori, kas ir par daudz vai kas ir par maz, piemēram, par maz kustību. Smadzeņu veselībai ir svarīgas kustības, un nav runa par maratonu, runa ir par mērenām fiziskām aktivitātēm. Bet regulāri, vai tā būtu staigāšana, vingrošana, lai būtu aeroba slodze. Jo fiziskas aktivitātes paver iespēju nervu šūnu plasticitātei. Skolās bērniem, būtu ideāli, ja viņiem starpbrīžos ļautu iziet ārā paskriet, nevis sēdēt pie telefoniem. Līdz ar to ir vēlamas pauzes ar mērenām fiziskām aktivitātēm jebkura veida darbā. Kaut vai uzkāpt pa trepēm lieku reizi.

Tātad, mērenas fiziskas aktivitātes, nepiesārņot organismu ar toksīniem, piemēram, to pašu smēķēšanu, narkotikām, alkoholu un citām vielām, no kā var izvairīties un bez kā var iztikt. Ar uzturu ir dažādas versijas, piemēram, Vidusjūras diēta, Japāņu diēta, jo tajās ir taukskābes, zivis, augļi, dārzeņi.

Mums vajag rūpēties par to, lai mēs naktī gulētu, šķirotu savus stresorus, saprastu prioritātes. Hronisks stress noved pie psihosomatiskām slimībām.

Emocionālā atmosfēra darba vidē arī ir ļoti svarīga psihiskajai veselībai. Tāpat arī personīgajā dzīvē – esot attiecībās, kurās tu jūties pazemots un ciet no emocionālas vardarbības, var nonākt trauksmes stāvoklī ar bezmiegu, līdz depresijai un ilgtermiņā tas var novest līdz somatiskām slimībām.

Domas un emocijas ir elektrofizioloģiski procesi. Smadzeņu šūnas ģenerē elektrību, un šī elektrība regulē bioķīmisko “laboratoriju” smadzenēs. Visi šie procesi ietekmē visas pārējās organisma sistēmas. Un šie procesi pāriet psihosomatiskās saslimšanās, kas izpaužas dažādi, piemēram, veģetatīvā distonija.

Tā ir kā “dzeltenā lampiņa” – vēl ir atpakaļceļš, ja mēs kaut ko mainām domās, emocijās un rīcībā. Ja mēs nemainām, tad mēs agrāk vai vēlāk saslimsim.

Tāpēc nepieciešama terapija ar antidepresantiem, jo cilvēks, kurš ir trauksmē un bailēs, nespēj adekvāti interpretēt informāciju. Viss, ko mēs sakām racionāli un mierīgi, iet garām. Tāpēc antidepresants ir kā tāda laipa pāri purvam, kas ir vajadzīga, lai tiktu ārā no apburtā loka, bet ar nosacījumu, ka tajā laikā cilvēks pārvērtē vērtības, prioritātes. Psihoterapeits šajā procesā ir tas kurš arī palīdz saprast prioritātes, atpazīt emocijas, mainīt domas. Fiziskie simptomi ir kā emocionālo traucējumu barometrs, indikators.

Un ir vēl somatoforma veģetatīva disfunkcija.

Somatoformā veģetatīvā disfunkcija norāda uz izjauktu līdzsvaru starp simpātisko un parasimpātisko nervu sistēmu, kas izpaužas ar simptomiem, kuri atgādina dažādas slimības.

Panikas lēkmes var būt kā atsevišķa pozīcija un var kombinēties ar veģetatīvo disfunkciju. Ģeneralizēta trauksme par pastāvēt atsevišķi vai kombinēties ar depresiju.

Tātad visas šīs psihiskās slimības ir bioķīmiskas izmaiņas smadzenēs. Ja tās nav redzamas ar strukturālām izmaiņām smadzenēs, bet tās ir bioķīmiskās izmaiņas, kurām mums nav laboratoriski izmeklējumi. Bet ir pieejami dažādi klasifikācijas kritēriji un vadlīnijas, kur ir simptomu kopums, kuram ir jāatbilst, ir arī pieejami testi, piemēram, depresijas tests.

Tāpēc tie, kas grib kaut ko paši darīt, var atrast testus un un tos izpildīt, ja neuzticas citiem. Sākt ar to, jo pieejamie testi ir gana korekti, ir gan latviski, gan citās valodās par dažādiem citiem sindromiem. Un pēc tam meklēt speciālista palīdzību.

Jā, skaidrs. Paldies!

Raksts pārpublicēts no Apollo.lv: https://www.apollo.lv/6992045/zales-nesakarto-dzivi-neirologe-sandra-vestermane-par-to-ka-strada-smadzenes-un-ka-psihiskie-procesi-neizbegami-ietekme-fiziskos

Labklājības ministrija: dubultots pabalsta apmērs aizbildnim par bērna uzturēšanu

Labklājības ministrija informē, ka no 2021.gada 1.jūlija tiks dubultots pabalsta apmērs aizbildnim par bērna uzturēšanu. Turpmāk tas būs 215 eiro mēnesī par bērnu līdz sešiem gadiem (ieskaitot) un 258 eiro mēnesī par bērnu vecumā no septiņiem līdz 17 gadiem (ieskaitot). Šādi tas būs vienādots ar pabalstu par audžuģimenē ievietota bērna uzturu.

Pabalsta palielināšanu paredz grozījums Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā piešķir un izmaksā pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai””, kas otrdien, 20. aprīlī pieņemts valdības sēdē.

Šī gada 1. janvārī valstī bija reģistrēti 3395 aizbildņi, kuru aizbildniecībā atradās 4276 bērni.  Saskaņā ar Civillikumu aizbildņi atvieto saviem aizbilstamajiem vecākus. Tāpat aizbildnim ir pienākums sevišķi gādāt par sava aizbilstamā audzināšanu ar tādu pašu rūpību, ar kādu apzinīgi vecāki gādātu par sava bērna audzināšanu.

Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu paredzēts aizbilstamā  pamatvajadzību nodrošināšanai.

 

Informācija pārpublicēta no LM mājas lapas: https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/dubultots-pabalsta-apmers-aizbildnim-par-berna-uzturesanu

 

Ventspils pilsēta: Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” turpina darbu jaunās telpās

Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš” turpina darbu jaunās telpās

 Sociālais dienests Foto: Ventspils hronikas arhīvs

Nodibinājums “Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām “Cimdiņš”” (Cimdiņš) martā ir pārcēlies un uzsācis darbu jaunajās telpās Kuldīgas ielā 4, Ventspilī. Ņemot vērā valstī ieviesto ārkārtējo situāciju un tās ievaros noteiktos ierobežojumus, oficiāla dienas aprūpes centra atklāšana ir pārcelta un pašlaik tiek gaidīti turpmākie valdības lēmumi.

Ievērojot pašreizējos epidemioloģiskos drošības noteikumus, dienas aprūpes centrs jaunā kvalitātē ir uzsācis sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšanu pieaugušām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kam sekos pakalpojumu sniegšana arī bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Kā stāsta Cimdiņa vadītāja Ieva Sāmīte – Cērpa, centrs līdz šim atradās Atpūtas ielā 16, Ventspilī, kur tas veiksmīgi darbojās desmit gadus. Tomēr, gadiem ejot, būtiski pieauga klientu skaits un Cimdiņā visiem kļuva pārāk šauri. Ventspils pilsētas pašvaldība, realizējot Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Ventspils pilsētas pašvaldībā”, atjaunoja  un pārbūvēja Ventspils vecpilsētas ēku Kuldīgas ielā 4 un labiekārtoja teritoriju, lai radītu infrastruktūru jaunam dienas aprūpes centram ar divreiz plašāku platību nekā iepriekš  – 373 m2.

Projekta “Kurzeme visiem”, kura ietvaros klientiem tiek sniegti sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi,  viens no mērķiem ir šādu  pakalpojumu pieejamības veicināšana  dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, un projektā no 2016. gada iesaistījusies arī Ventspils pilsētas pašvaldība. Dalība projektā “Kurzeme visiem” sniegs iespēju vairāk personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem saņemt savām vajadzībām atbilstošus pakalpojumu veidus.

Jaunajās telpās tiks nodrošināta iespēja saņemt dienas aprūpes centra pakalpojumus un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vismaz 40 pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un vismaz 55 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, vienlaicīgi uzņemot 20 bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un 30 pilngadīgas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem jaunajā dienas aprūpes centrā var uzturēties katru dienu, kas dod iespēju viņu vecākiem strādāt vai pilnvērtīgi atpūsties, kā arī paveikt citus darbus, kas iepriekš nebija iespējams.

Dienas aprūpes centrs tagad ir sadalīts vairākās funkcionālās zonās – pirmajā stāvā atrodas telpas grupu nodarbībām, muzikālajām un fizioterapijas nodarbībām, virtuve un ēdamtelpa, kā arī logopēda, ergoterapeita, psihologa un sociālā darbinieka telpas.

Otrais stāvs tāpat ir sadalīts vairākās zonās, lai visu vecumu dienas aprūpes centra apmeklētāji varētu ērti darboties un netraucētu cits citam – atsevišķi darbojas pilngadīgie klienti ar intelektuālās attīstības traucējumiem, citviet būs skolas vecuma bērni, no citiem nodalītas būs māmiņas ar mazuļiem.  Ieva Sāmīte  – Cērpa ir gandarīta, ka patlaban dienas aprūpes centrā strādā  aptuveni 20 dažādu profilu speciālisti. Līdz ar to klientiem ir iespējams saņemt ļoti plašu rehabilitācijas pakalpojumu klāstu.

Dienas aprūpes centram ir izveidots labiekārtots un drošs nožogots iekšpagalms, kur Cimdiņa  klienti labprāt svin dažādus svētkus un aizvada pasākumus, kurus ārkārtējās situācijas laikā nav iespējams nodrošināt iekštelpās. Iekšpagalmā ir izveidota sensorā taka, nodarbību laukums, kā arī pieejama ērta nojume, kur siltajā laika periodā dienas aprūpes centra apmeklētāji varēs iesaistīties daudzveidīgās radošās nodarbībās.

Par plašajām un gaišajām dienas centra telpām priecājas dienas aprūpes centra speciālisti,  jo tagad varēs sniegt vienlaicīgi pakalpojumus lielākam klientu skaitam. Tāpat lielu gandarījumu pauž klientu vecāki un tuvinieki, kuri novērtē ne tikai to, ka dienas aprūpes centrs atrodas pašā pilsētas centrā, bet arī to, ka tiek sniegta iespēja atvilkt elpu un paveikt ikdienas darbus, kamēr Cimdiņā bērni, jaunieši un pilngadīgas personas ar īpašām vajadzībām saņems sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Projekts “Kurzeme visiem” tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. līdz 2024. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu gandrīz 6,6 miljonu eiro apmērā īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk informācijas par projektu var atrast www.kurzemevisiem.lv un Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā.

Raksts pārpublicēts no Ventspils pilsētas mājas lapas: https://www.ventspils.lv/lat/pilseta/207172-nodibinajums-atbalsta-centrs-gimenem-un-berniem-ar-ipasam-vajadzibam-cimdins-turpina-darbu-jaunas-telpas 

Parakstīts līgums par grupu dzīvokļa izveidi Kuldīgā

Šī gada 26. martā, Kuldīgā pie ēkas Leona Paegles ielā 12, kur nākotnē atradīsies grupu dzīvoklis pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, svinīgi parakstīja līgumu par ēkas pārbūvi.

Grupu dzīvoklis ir māja vai atsevišķs dzīvoklis, kurā cilvēkam ar garīga rakstura traucējumiem nodrošina mājokli, individuālu atbalstu sociālo problēmu risināšanā un, ja nepieciešams, sociālo aprūpi. Ēku Leona Paegles ielā 12 pārbūvēs un pielāgos grupu dzīvokļa izveidei, labiekārtojot arī tai pieguļošo teritoriju un iegādājoties nepieciešamo materiāltehnisko nodrošinājumu. Objektā tiks nodrošināta arī vides pieejamība.

Ēkas 1. stāvā paredzētas piecas istabiņas iemītniekiem, kurās uzturēsies viens vai divi cilvēki, dzīvojamā istaba ar virtuves zonu, darbinieku telpa, dušas un WC telpas, kā arī pacēlājs uz 2. stāvu. Savukārt 2. stāvā paredzēta kopēja atpūtas telpa, veļas mazgāšanas telpa un palīgtelpas. Pie ēkas labiekārtos pagalmiņu ar atpūtas zonu.

Kuldīgā izveidotais grupu dzīvoklis kļūs par mājām 8 cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, no kuriem četri šobrīd vēl atrodas ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā, bet viņiem tiks dota iespēja dzīvot sabiedrībā, t.i., grupu dzīvoklī, saņemot ikdienā nepieciešamo atbalstu. Šie cilvēki tiks iepriekš īpaši sagatavoti dzīvei sabiedrībā, un viņi turpinās saņemt sociālā mentora atbalstu, arī dzīvojot šeit.

Svinīgā līguma parakstīšanā piedalījās arī Kuldīgas novada p/a “Sociālais dienests” direktore Sarmīte Segliņa.

Par līguma parakstīšanu un grupu dzīvokļa izveidi stāsts arī Skrundas televīzijas sagatavotajā sižetā. 

2016. gadā, parakstot sadarbības līgumu ar Kurzemes plānošanas reģionu par projekta “Kurzeme visiem” īstenošanu, Kuldīgas novada pašvaldība apņēmās iesaistīties visā Latvijā notiekošajā deinstitucionalizācijas procesā, nodrošinot dažādus nepieciešamos pakalpojumus gan bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, gan arī veidot jaunas sociālo pakalpojumu sniegšanas vietas.

Kuldīgas Attīstības aģentūras projektu vadītāja Liene Jūrmale skaidro, ka šobrīd jau projekta ietvaros tiek sniegti pakalpojumi, kuriem nav nepieciešama infrastruktūra, piemēram, sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu vecākiem, grupu nodarbības un speciālistu konsultācijas pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem u.c. Taču saskaņā ar deinstitucionalizācijas plānu Kuldīgas novada pašvaldība veidos arī piecus jaunus pakalpojumus, kam nepieciešama infrastruktūra – dienas centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem bez atbalsta aprūpē, dienas centru cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem ar atbalstu aprūpē, divas specializētas darbnīcas un grupu dzīvokli. Grupu dzīvoklis ir pirmais objekts, kurā tiek sākti būvniecības darbi. Iecerēts, ka 2021. gada beigās / 2022. gada sākumā šeit varēs jau sniegt pakalpojumu.

Būvdarbu veicējs tika noskaidrots publiskā iepirkumā. SIA “Amatnieks” būvdarbi jāpabeidz astoņu mēnešu laikā. Būvdarbi izmaksās 484 444,44 EUR, neskaitot PVN. Savukārt būvuzraudzību nodrošinās SIA “BaltLine Globe” par 8 650,00 EUR, neskaitot PVN. Ēkas pārbūves būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA “JaunRīga ECO”.

Grupu dzīvokļu izbūve un iekārtošana norisinās Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/007 “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide Kuldīgas novadā” ietvaros. Projekta mērķis ir izveidot infrastruktūru, lai attīstītu sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Kuldīgas novadā, mazinot institucionālās aprūpes risku.

Teksts un foto: kuldiga.lv