Category Archives: Uncategorized

Ko nozīmē deinstitucionalizācija?

Deinstitucionalizācija jeb DI ir ilgstošs pārmaiņu process, lai pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros jeb institūcijās pakāpeniski aizstātu ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. DI ir arī visaptverošs process, kurā ir iesaistītas valsts un pašvaldību institūcijas, sociālo un vispārējo pakalpojumu sniedzēji, nevalstiskas organizācijas un sabiedrība kopumā.

  • Plašāk par to, kas ir deinstitucionalizācija lasiet sadaļā Kas ir DI?
  • Par deinstitucionalizācijas ieviešanu pasaulē vairāk lasiet sadaļā DI pasaulē.
  • Par deinstitucionalizācijas ieviešanu Latvijā vairāk lasiet sadaļā DI Latvijā.

Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei

Kurzemes plānošanas reģions līdz 16.02.2017. plkst. 15:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona bērnu aprūpes iestāžu reorganizācijas plāna izstrādātāja atlasei.

 

Kurzemes reģionā ir 5 bērnu aprūpes iestādes. Pieteikumus iespējams iesniegt uz viena vai vairāku aprūpes iestāžu reorganizācijas plānu izstrādi:
  • Liepājas pilsētas Domes Sociālā dienesta Bērnunamam;
  • Ventspils novada bērnu namam „Stikli”;
  • Strazdes bērnu namam;
  • Ventspils Sociālās aprūpes namam „Selga”;
  • VSAC „Kurzeme” filiālei „Liepāja”.
Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu attīstības plānošanas dokumentu vai institūciju vadības dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau pabeigti, kā arī pieredze vismaz divu finanšu plānošanas vai analīzes dokumentu izstrādē. Pretendentiem jāvar piesaistīt reorganizācijas plāna izstrādes vadītāju un sociālās jomas ekspertu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

 

Konkursa uzvarētājam reorganizācijas plāni būs jāizstrādā un jānodod līdz š.g. 31.jūlijam.

Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties ŠEIT, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, kā arī www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Konkurss izsludināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Papildu informācijai par konkursu: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītājas, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Izsludināts atklāts konkurss Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam izstrādātāja atlasei

Kurzemes plānošanas reģions līdz 13.02.2017. plkst. 15:00 atklāta konkursa kārtībā pieņem pieteikumus Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020.gadam izstrādātāja atlasei.

Pieteikumus var iesniegt gan juridiskas, gan fiziskas personas vai to apvienības, kurām pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu politikas plānošanas vai teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē, kas piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jau  pabeigti, kā arī tām jāvar piesaistīt deinstitucionalizācijas plāna izstrādes vadītāju, sociālās jomas ekspertu un ekonomikas jomas ekspertu, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām.

Konkursa uzvarētājam Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017.-2020.gadam būs jāizstrādā un jānodod līdz š.g. 30.septembrim.

Ar konkursa nolikumu un tehnisko specifikāciju var iepazīties ŠEIT, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijā, Eksporta ielā 12-212, Rīgā, kā arī www.kurzemesregions.lv sadaļā „Iepirkumi”.

Konkurss izsludināts projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, kura mērķis ir palielināt Kurzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem.

Papildu informācijai par konkursu: Inga Kalniņa, projekta “Kurzeme visiem” vadītājas, tālr. 27008743, inga.kalnina@kurzemesregions.lv

Bērnu ar invaliditāti individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde

Individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde ir noslēgusies!

Lai noteiktu un rekomendētu bērnam un viņa ģimenei visatbilstošākos sociālos pakalpojumus, no kuriem daļu ģimenes var saņemt bez maksas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros,  visos Kurzemes pašvaldību sociālajos dienestos bērnu likumiskie pārstāvji (tai skaitā audžuvecāki) varēja pieteikt bērnu ar invaliditāti* tā individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plānu izstrādei.
Bērna vajadzību izvērtēšanu veica speciālistu komanda (sociālais darbinieks, psihologs, ergoterapeits un, nepieciešamības gadījumā, arī fizioterapeits) bērna dzīves vietas pašvaldībā un, balstoties uz tās rezultātiem,  sagatavoja katram bērnam individuālu atbalsta plānu. Tas ietvēra konkrētas rekomendācijas pakalpojumiem bērniem un vecākiem, kurus projekta ietvaros noteiktā apjomā ģimene varēs saņemt bez maksas:

  • bērnam (līdz 17.g. ieskaitot)  – 40 pakalpojumu saņemšanas reižu, atbilstoši atbalsta plānā rekomendētajiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem;
  • vecākiem – kopā ne vairāk kā 20 pakalpojumu saņemšanas reižu, atbilstoši atbalsta plānā rekomendētajiem pakalpojumiem: psihologa, rehabilitologa pakalpojumi, fizioterapija, dalība izglītojošās atbalsta grupās.

*Bērni ar invaliditāti projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir bērni, kuriem ir noteikta invaliditāte funkcionālu traucējumu dēļ un kuri dzīvo ģimenēs. Funkcionāli traucējumi ir ir jebkāda veida traucējumi, kas personai apgrūtina spēju rūpēties par sevi vai veikt ikdienas darbības, līdz ar to personai ir grūtības pilnvērtīgi iekļauties sabiedrībā. Tā, piemēram, redzes vai kustību traucējumi, augšanas, uzvedības, valodas attīstības vai fiziskās un garīgās attīstības traucējumi ir dažādi funkcionālie traucējumi. Citiem vārdiem var teikt, ka funkcionālu traucējumu dēļ bērnam vai tā ģimenei ir īpašas vajadzības.