CFLA: ES fondu atbalsts sociālo pakalpojumu sniegšanā – pieredzes stāsts

Ar ES fondu finansiālu atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem tiek dota iespēja pilnveidot sociālās prasmes un attīstīt funkcionālās spējas, lai veicinātu iekļaušanos sabiedrībā, izglītotu, kā arī ieviestu atbalsta pasākumus viņu vecākiem, likumiskajiem aizbildņiem vai audžuvecākiem.

Līdz 2. martam tiek pieņemti biedrību un nodibinājumu iesniegumi izsludinātajā atlasē, savukārt programmas pirmajā kārtā tiek īstenoti 14 projekti, viens no tiem – nodibinājuma “Palīdzēsim.lv” sociālās rehabilitācijas programma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm “Brīvbrīdis“. 

“Mēs cenšamies pielāgoties katra bērna vajadzībām un darīt visu iespējamo viņa labā,” saka Ilze Skuja, Palīdzēsim.lv dibinātāja un vadītāja.

Projektā piedalās bērni gan ratiņkrēslos, gan ar dzirdes un redzes traucējumiem, gan ar autisma spektra traucējumiem un citām veselības problēmām. Vadoties pēc organizācijas iepriekšējās pieredzes, bērniem pietrūkst savstarpējās komunikācijas, iespējas līdzdarboties ar līdzīga vecuma bērniem, integrēties sabiedrībā, iegūt jaunas prasmes, iegūt jaunus draugus un atbalsta personas. Šajā ziņā tagad palīdz ES fondu atbalsts.

 Projekts nosaukts par “Brīvbrīdi”, jo šo bērniņu mammām tik ļoti nepieciešams laiks pašām sev, brīvs brīdis savu vajadzību un  ieceru realizēšanai, kam, ikdienā nepārtraukti rūpējoties par īpašajiem bērniem, neatliek laika,” papildina I.Skuja.

Mammas bērnu aprūpei velta visu savu laiku, liedzot iespēju gūt papildu finanšu līdzekļus vai jaunu pieredzi, un projekta atbalsts arī ir iespēja uz kādu brīdi darīt pavisam ko citu un veltīt laiku sev,  kamēr bērni saņem terapiju vai tiek nodarbināti. Mammas piedalās dažādās izglītojošās, motivējošās, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanas nodarbībās, tādējādi ne tikai paplašinot savu redzesloku un intereses, bet arī gūstot morālu, psiholoģisku, kā arī praktisku atbalsu ikdienas problēmu risināšanā.

Projekta ietvarā rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti 25 bērniem un viņu vecākiem. Nodarbības un terapijas tiek organizētas individuāli mammām un bērniem. Tāpat tiek organizētas arī grupu nodarbības, lai bērniem un vecākiem ir iespēja socializēties un iegūt jaunus draugus.

Organizācija Palīdzēsim.lv bērniem nodrošina psihologa konsultācijas, fizioterapijas, ABA terapijas, sporta, kustību, mūzikas un deju, kā arī kanisterapijas, reitterapijas, mākslas terapijas, spēļu terapijas u.c. nodarbības. Bet bērnu aizbildņiem ir iespēja apmeklēt drāmas terapiju, kustību un dejas terapiju, saņemt ģimenes psihologa, personības izaugsmes, , karjeras un darba konsultanta ieteikumus, kā arī piedalīties  praktiskās nodarbībās.

“Šīs ES fondu programmas  nozīmīgums nav apšaubāms, tas ir liels atspaids un būtisks ieguldījums katrā ģimenē, jo ne visas ģimenes var atļauties individuālo terapiju, kanisterapiju, fizioterapiju, mākslas terapiju, vai vēl citu terapijas veidu,” tā –  Ilze Skuja. “Katrs bērniņš mūsu sabiedrībā ir vērtība, un arī šie bērni ir daļa no tās, un ir pelnījuši pieņemšanu un sapratni. Mēs nevaram kādu izstumt tikai tāpēc, ka ar viņš ir nedaudz citādāks kā pārējie. Šie bērni izaugs un būs daļa no mūsu sabiedrības, tāpēc ir svarīgi viņus atbalstīt, palīdzēt un integrēt jau šobrīd. Ikvienam ir tiesības uz līdzvērtīgu dzīvi un ir jārod iespēja to nodrošināt.”

Rikarda stāsts

Rikards kopā ar mammu Baibu apmeklē kanisterapijas kursu, kur viņš mācās sadarboties, ieklausīties, veidot kontaktu. Tā ir noglaudīšana, sunīša mazgāšana, barošana un vešana pastaigā,  kas ir ļoti nozīmīgi ne tikai psihoemocionāli, bet arī bērna fizisko spēju atjaunošanai.

 “Pirms trim gadiem Rikards bija visparastākais bērns pasaulē. Un tad kādā dienā kļuva īpašs, ļoti īpašs, jo – kļuva  pilnībā paralizēts. No tā brīža mēs sākām strādāt, sākām nodarboties ar dažādiem terapijas veidiem. Mēs esam ļoti pateicīgi par kanisterapijas iespēju, jo tas Rikardam māca sadarbību, kontakta veidošanu – viņš apgūst prasmes, kā kādu dzīvu būtni mācīt un kā tā viņam atsaucas, paklausa,” stāsta Rikarda mamma Baiba.

Pretim veselībai – ar mākslu

Mākslas terapija motivē – tā mudina veikt noteiktas darbības, no kurām ikdienā bērns izvairās, ja šķiet nogurdinošas. Mākslas terapija var palīdzēt mazināt emocionālus traucējumus, uzvedības problēmas, tā palīdz pārvarēt psiholoģiskas grūtības. Tāpat mākslas terapija attīsta radošumu, un ir lielisks izklaides veids, jo rotaļājoties bērns attīstās un rotaļājoties viņš var vislabāk izpausties. Nodarbības ir arī vieta, kur vecāki un bērni var satikties un aprunāties, un pat iegūt jaunus draugus.

Aleksandra stāsts

Aleksandrs ar mammu Agnesi katru trešdienu apmeklē reitterapijas nodarbības, kur zirga mugurā un trenera uzraudzībā viņš mācās gūt pārliecību par sevi, noturot līdzsvaru un izpildot dažādus uzdevumus, kā arī galvenais – saņem pozitīvas emocijas.

Reitterapijā Aleksandrs gūst sev nepieciešamo psiholoģisko palīdzību. Esot zirga mugurā, viņam ir jānotur līdzsvars un jākomunicē ar to. Nodarbības laikā terapeits pavadā ved zirgu, kura mugurā sēž Aleksandrs. Viņam tiek doti dažādi uzdevumi, kurus Aleksandrs arī cītīgi izpilda. Jāšana zirga mugurā ir pozitīvām emocijām bagāts piedzīvojums, kas reizē arī attīsta drosmi. Reitterapijā izmanto speciāli apmācītu zirgu, kurš var strādāt ar terapeitu un bērniem.

Dod spēku ģimenēm

Drāmas terapijas nodarbībās vecākiem tiek sniegts emocionāls un psiholoģisks atbalsts, kā arī – tā ir iespēja satikties domubiedru lokā, kurus vieno līdzīgs dzīves stāsts, un iegūt jaunus draugus.

“Tās ir nodarbības tikai mums – mammām, vecākiem, aizbildņiem. Šeit nodoties nodarbībām mēs varam pilnībā un bez bažām. Nevis ar vienu aci paralēli bērna pieskatīšanai mēģinām ko darīt, bet piedalāmies ar visu uzmanību, jo zinām, ka bērni ir drošās rokās – viņus pieskata un ar viņiem nodarbojas profesionāļi. Mēs šeit baudām to, ka varam būt kopā,” stāsta Aleksandra mamma Agnese.

mākslas terapija

reitterapija  kanisterapija

Informāciju sagatavoja Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Tā pārpublicēta no saites: https://www.cfla.gov.lv/lv/jaunumi/2020/es-fondu-atbalsts-socialo-pakalpojumu-sniegsana-pieredzes-stasts