Deinstitucionalizācijas projektā Liepājā iesaistīti vairāk nekā 120 bērni un pieaugušie

Septembra beigās Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā projekta “Kurzeme visiem” darba grupa iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas gaitu Liepājā. DI procesā iesaistīti un izvērtēti pavisam 129 Liepājas iedzīvotāji – bērni ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem (FT) un personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

DI ir ilgstošs pārmaiņu process, lai pakalpojumus ilgstošās aprūpes centros jeb institūcijās pakāpeniski aizstātu ar sabiedrībā balstītiem sociālajiem pakalpojumiem vai ģimeniskai videi pietuvinātiem pakalpojumiem. DI projektā iesaistītas valsts un pašvaldību institūcijas, sociālo pakalpojumu sniedzēji, nevalstiskās organizācijas un sabiedrība kopumā. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

Sociālā dienesta Sociālo projektu daļas vadītājs Ainārs Bunka iepazīstināja darba grupu ar paveikto Liepājā kopš projekta īstenošanas sākuma un plānotajiem pasākumiem nākotnē.

Saskaņā ar “Kurzemes plānošanas reģiona DI plānu 2017.–2023. gadam”, Liepājā sākti īstenot jauni pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenēm, kā arī personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT).

Projekta «Kurzeme visiem» ietvaros pēc Sociālā dienesta pasūtījuma eksperti izvērtēja, kādi sociālie pakalpojumi nepieciešami 78 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. No bērnu vecākiem saņemti 50 iesniegumi par pakalpojumu sniegšanu bērniem ar FT un 38 iesniegumi par pakalpojumu sniegšanu pašiem vecākiem vai bērnu likumiskajiem pārstāvjiem.

 Bērniem ar FT piešķirti dažādi pakalpojumi: fizioterapija, ergoterapija, Portidžas atbalsta sistēma, logopēda pakalpojumi, smilšu terapija utt. Bērnu vecākiem un likumiskajiem pārstāvjiem tiek nodrošināti psihologa, fizioterapeita un atbalsta grupas pakalpojumi. Bērni ar FT saņem arī “Aprūpe mājās” pakalpojumu – līdz četru gadu vecumam līdz 50 stundām nedēļā, no piecu līdz 18 gadu vecumam – līdz 10 stundām nedēļā. “Aprūpes mājās” pakalpojums piešķirts pieciem bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

 Savukārt bērnu vecākiem ir iespēja izmantot “Atelpas brīža” pakalpojumu, kad bērni noteiktu laiku var uzturēties speciālistu uzraudzībā. Par “Atelpas brīža” pakalpojuma nepieciešamību no bērnu vecākiem saņemti 60 iesniegumi. Liepājā šo pakalpojumu nodrošina biedrība “Dižvanagi”.

Projekta ietvaros Liepājā izvērtētas arī 50 personas ar GRT, no kurām divas jau saņēmušas Dienas centra pakalpojumu. Šobrīd desmit personas jau gadu saņem psihologa pakalpojumu. Plānots, ka tuvāko gadu laikā ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējumu Kurzemē pakalpojumus saņems 288 bērni ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu ģimenes, kā arī 350 personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT). Savukārt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) atbalstu plānots radīt vietas – dienas centrus, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļus u.c., kur sniegt sabiedrībā balstītus pakalpojumus. Bērniem, kas šobrīd vēl uzturas bērnu sociālās aprūpes centros, tiks radītas iespējas dzīvot jauniešu mājās vai saņemt ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus.

Lielākās projekta investīcijas Kurzemes reģionā plānotas Liepājā, kur nākamajā gadā plānots sākt būvēt divas jaunas mājas, kurās šobrīd Liepājas bērnunamā dzīvojošie bērni varēs dzīvot ģimeniskai videi pietuvinātos apstākļos. Savukārt Dienas centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem plānots ierīkot specializētās darbnīcas, kurās ap 20 personām varēs apgūt un veikt dažādus vienkāršu darbus – sveču liešanu un papīra dizainu. Plānots ierīkot arī grupu dzīvokļus 16 cilvēkiem ar GRT.

Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plāns izstrādāts 2015. gada nogalē projekta „Kurzeme visiem” ietvaros, un tas tiks īstenots līdz 2023. gadam kā daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas (DI) procesa. DI procesa mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas aprūpes iestādēs esošo personu, tostarp bērnu skaitu. Plašāka informācija: kurzemevisiem.lv

Savukārt par deinstitucionalizācijas procesa ieviešanu Liepājā vairāk var uzzināt: https://www.liepaja.lv/projekti/projekts-kurzeme-visiem/