Delfi: Latvijas skolās nedzirdīgos bērnus skolo ‘cenzēta’ padomju laika ābece

Portāls Delfi.lv raksta, ka Latvijas skolās darbam ar nedzirdīgajiem bērniem kā mācību līdzeklis joprojām tiek izmantota Padomju laikā izdota ābece, jo mūsu valstī nav izdotas alternatīvas šai 1987. gadā izdotajai grāmatai skolēniem ar dzirdes traucējumiem. Delfi centies noskaidrot, Kā šāda situācija radusies, kā ir kaimiņvalstīs un ko plāno darīt Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Rīgas internātvidusskolas bērniem ar dzirdes traucējumiem direktore Kristiāna Pauniņa “Delfi” atzīst, ka, bērni, uzsākot skolas gaitas, latviešu valodu, tostarp skaņu izrunu un vārdu krājumu pēc noteiktas sistēmas apgūst no 1987. gadā izdotās “Ābeces”. “Šo grāmatu izmantojam, jo tā ir specifisks mācību līdzeklis latviešu valodas apguvē un tai alternatīva mācību līdzekļa pašlaik nav,” grāmatas vērtību skaidro Pauniņa. Viņa arī piemetina, ka 1987. gadā izdotais mācību līdzeklis joprojām ir labā stāvoklī un “protams, ka padomju simbolika tajā ir aizlīmēta. Cita lieta, ka zīmējumi grāmatā – estētika nav mūsdienām atbilstoša un būtu nepieciešams modernāks mācību līdzeklis.”

Biedrības “Latvijas Nedzirdīgo savienība” viceprezidente Brigita Lazda vērš uzmanību uz to, ka šobrīd Latvijā nedzirdīgo un vājdzirdīgo iedzīvotāju izglītības līmenis ir zems. Reti kurš turpinot izglītību un iegūstot bakalaura vai maģistra grādu. Tās, pēc Lazdas domām, esot tāpēc, ka mazotnē nedzirdīgiem un vājdzirdīgiem bērniem nav bijušas iespējas pilnvērtīgi apgūt latviešu zīmju valodu, latviešu valodu un tādējādi arī citus mācību priekšmetus.

IZM piekrīt, ka mācību līdzekļu nedzirdīgiem bērniem trūkst, un patlaban norit darbs pie situācijas apzināšanas attiecībā uz trūkstošajiem mācību materiāliem. “Un jau šobrīd projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” ietvaros tiek veidotas dažādas mācību grāmatas bērniem ar īpašām vajadzībām – Braila rakstā, vieglajā valodā tiek adaptēti dažādi mācību un metodiskie līdzekļi utt,” portālam “Delfi” skaidroja IZM.

Izstrādāt mācību līdzekļus skolēniem ar dzirdes problēmām ministrija sola aptuveni gada laikā.

Visu portāla Delfi rakstu lasiet: https://www.delfi.lv/news/national/politics/latvijas-skolas-nedzirdigos-bernus-skolo-cenzeta-padomju-laika-abece.d?id=50954197