Ģimeņu un bērnu atbalsta centrs “Brīnumiņš” turpmāk sniegs atbalstu arī audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem

Ģimeņu un bērnu atbalsta centrs “Brīnumiņš” Talsos sācis gadu ar diviem jaunumiem: pārvācies uz daudz plašākām telpām Saules ielā 7 un izveidojis struktūrvienību –  Ģimeņu atbalsta centru, lai sniegtu konsultācijas un atbalstu audžuģimenēm, aizbildņiem un adoptētājiem. Centrā turpmāk iekļaujošajām ģimenēm būs pieejami atbalsta pasākumi un sociālā darbinieka, psihologu, mentora un citu speciālistu konsultācijas.

“Brīnumiņā” turpinās sniegt arī sociālā atbalsta pakalpojumus Talsu novada un citu apkārtējo novadu bērniem ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti. Šobrīd centrā ir pieejamas Montesori, mūzikas, psihologa, fizioterapeita, ergoterapeita un Canis terapijas nodarbības.

Sveicam Ģimeņu un bērnu atbalsta centru “Brīnumiņš” ar pārmaiņām un aicinām noskatīties Talsu Televīzijas sirsnīgo stāstu par “Brīnumiņa” došanos uz jaunajām telpām:

Kontaktinformācija:

Ģimeņu un bērnu atbalsta centrs “Brīnumiņš – struktūrvienība Ģimeņu atbalsta centrs – konsultācijas un atbalsts. Piesakies pie centra vadītājas Agneses Kvieses pa tālr. 26317019 vai koordinatores pa tālr. 29184490. Adrese: Saules iela 7, Talsi