Notiks starpreģionu forums par DI procesu

2018. gada 15. jūnijā plkst. 11:00 – 17:00 Jelgavā (Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā) notiks starpreģionu forums par DI procesu un iesaistīto iestāžu individuālajām darbībām “DI. Status Quo. Quo Vadis?”*.

Forumā paredzēta plaša darba kārtība visas dienas garumā ar Labklājības ministrijas, plānošanas reģionu, pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvju dalību, iepazīstinot un informējot foruma dalībniekus par dažādiem, ar DI procesu saistītajiem jautājumiem. Pieteikšanās: http://ejuz.lv/orums 

Forumu organizē Zemgales plānošanas reģions Eiropas Sociālā fonda projekta “Atver sirdi Zemgalē”  ietvaros un tas iecerēts, lai visas DI procesā iesaistītās puses iegūtu plašāku skatu uz notiekošajiem procesiem, apmainītos ar aktuālo informāciju, prezentētu jau sasniegtos rezultātus un pastāstītu kolēģiem, visiem iesaistītajiem un sabiedrībai par plānoto, dalītos ar procesā gūtajām atziņām un aktualizētu turpmākos izaicinājumus.

  • *DI – deinstitucionalizācija – pasākumi, lai dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē varētu pēc iespējas vairāk bērnu un cilvēku ar veselības traucējumiem.
  • Status Quo – latīņu frāze, kas apzīmē pašreizējo situāciju, parasti attiecas uz esošās sociālās struktūras un vērtību saglabāšanu vai mainīšanu.
  • Quo Vadis?  – Kurp dodamies? /latīņu val./