Iespējas apgūt profesijas personām ar garīga rakstura traucējumiem vai smagu invaliditāti

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) īsteno  Eiropas Sociālā fonda projektu “Personu ar smagu invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem (GRT) integrācija nodarbinātībā un sabiedrībā”, kā ietvaros regulāri piedāvā tālākizglītību, kas ļauj apgūt dažādas profesijas.

Projektā izstrādātas 5 tālākizglītības programmas personām ar 1. un 2.grupas invaliditāti – florists, lietvedis, galdnieka palīgs, dārzkopis un noliktavas darbinieks, kā arī 35 prasmju programmas personām ar GRT.

Ikviens interesents ar 1. un 2. grupas invaliditāti, kas vēlas mācīties vai apgūt jaunas prasmes, aicināts sazināties ar SIVA eksperti Ilzi Ločmeli (e-pasts: ilze.locmele@siva.gov.lv, tālrunis: 27064068). Konsultēties var arī ikviens, kura redzeslokā ir personas ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kuras vēlētos mācīties.

Šī brīža aktuālākās iespējas (aprīlī, ar pieteikšanos aprīļa sākumā):

Vairāk par SIVA  īstenoto projektu un piedāvātajām mācībām: http://siva.gov.lv/esf-2014-2020-esfGRT.html

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Ločmele

eksperte

ilze.locmele@siva.gov.lv 

mob.tel. 27064068, www.siva.gov.lv   

 Sociālās integrācijas valsts aģentūra

ESF projekts “Personu ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem integrācija

nodarbinātībā un sabiedrībā”