Infografika: kā kļūt par krīzes audžģimeni

Latvijas Republikas Labklājības ministrija sagatavojusi infografiku par krīzes daudžuģimeni.

Stājoties grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā, ar 1. jūliju tika ieviesti divi specializēto audžuģimeņu veidi. Viens no tiem ir krīzes audžuģimenes, kurām jāuzņem bērns (t.sk. zīdainis, no vardarbības cietušais, ar funkcionāliem traucējumiem) jebkurā diennakts laikā.