Liepājas pilsētas Domes sociālajā dienestā projekta “Kurzeme visiem” vadības grupa iepazinās ar deinstitucionalizācijas (DI) plāna īstenošanas aktualitātēm Liepājā pēdējo trīs mēnešu laikā. Apkopota informācija par paveikto projekta ietvaros, sniedzot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ( FT), viņu vecākiem un personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), informē sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Kā informēja Sociālā dienesta projektu daļas vadītāja Elita Karzone, ar Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējuma palīdzību Kurzemes plānošanas reģiona projekta “Kurzeme visiem” ietvaros Liepājas pašvaldība sociālo pakalpojumu sniegšanā izmantojusi 398 000 eiro, nodrošinot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus vairāk nekā 100 liepājniekiem – personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT) un viņu likumiskajiem pārstāvjiem.

Aprīļa beigās apstiprināti jaunie Ministru kabineta noteikumu Nr.313 grozījumi, kuri paredz palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. Arī Liepājā projektā “Kurzeme visiem” iesaistītajiem bērniem ar FT un viņu likumiskajiem pārstāvjiem noņemts ierobežojums sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas reižu skaitam, un tos var izmantot atkārtoti visi līdz šim projektā iesaistītie.

Projektā papildus iesaistīti 48 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji. 6. un 7. maijā Kurzemes plānošanas reģiona piesaistīti speciālisti Sociālajā dienestā veica 28 bērnu ar FT izvērtēšanu, lai sagatavotu individuālo atbalsta plānus sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai, nosakot katram nepieciešamo atbalstu. 3. un 4.jūnijā turpināsies vēl 20 bērnu izvērtēšana.

Arī pilngadīgām personām ar GRT noņemts ierobežojums individuālo konsultāciju un atbalsta grupu saņemšanai. Sociālajā dienestā papildus saņemti pieteikumi no septiņiem cilvēkiem ar GRT, lai izvērtētu, kādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus viņiem nepieciešams saņemt. Cilvēkiem ar GRT pieejami tādi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi kā mūzikas terapijas un fizioterapijas nodarbības u.c.

Projekta ietvaros tagad pieejams atbalsts arī Ukrainas civiliedzīvotājiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri atbilst šīm iepriekš minētajām mērķa grupām.

Paralēli ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros tuvojas finālam būvdarbi jaunas infrastruktūras izveidei sociālo pakalpojumu sniegšanai vairākās pilsētas vietās. Jūnija vidū plānots nodot ekspluatācijā 10 jaunos grupu dzīvokļus Viršu ielā 9/11, uz kuriem jūlijā pārcelsies 15 cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem no VSAC “Kurzeme” filiālēm “Iļģi” un “Aizvīķi”. Katrā dzīvoklī būs virtuve, priekštelpa, guļamistaba, duša. Projekta ietvaros Sociālais dienests piesaistījis astoņus sociālos mentorus, lai palīdzētu šiem cilvēkiem ar GRT pārejas periodā iepazīt pilsētu, socializēties, pašiem sevi aprūpēt, patstāvīgi apmeklēt mediķus utt. Pakalpojumu nodrošina astoņi sociālie mentori no SAIF “Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs”. Katram klientam sadarbībā ar mentoru tiek nodrošināts atbalsts piecas stundas nedēļā.

Šobrīd jau apdzīvota un ar jaunām mēbelēm aprīkota ģimeniskai videi pietuvinātā māja Salmu ielā 53 ar nosaukumu Bērnu atbalsta centrs “Dzintari” astoņiem bez vecāku gādības palikušiem bērniem. Vēl viena šāda māja tiks uzbūvēta Kuldīgas ielā 20 – šobrīd izsludināts iepirkums būvdarbiem, kurus plānots uzsākt jūnija beigās un pabeigt 340 dienu laikā. Noslēgušās arī apmācības jaunā Bērnu atbalsta centra “Dzintari” darbiniekiem, kuras vadīja Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas speciālisti.

Aprīlī ekspluatācijā nodotas Specializētās darbnīcas cilvēkiem ar GRT T. Breikša ielā 16/20, kuras tuvākajā laikā aprīkos ar iekārtām. Šovasar 18 pieaugušie ar GRT šeit varēs sākt apgūt jaunas prasmes un iemaņas sveču liešanā un papīra dizaina izstrādājumu izgatavošanā, lai mēģinātu iekļauties arī darba tirgū.

Kurzemes plānošanas reģions projekta “Kurzeme visiem” ietvaros tikko sagatavojis trīs informatīvus video, lai informētu par jaunajiem sociālajiem pakalpojumiem Dienvidkurzemes un Saldus novados un Ventspils valstspilsētā – tādējādi ikvienam ir iespēja ielūkoties grupu dzīvoklī, specializētajās darbnīcās, dienas aprūpes centros, iepazīstot šos sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus.

Vairāk informācijas šeit.

Projekts “Kurzeme visiem” Kurzemē un Liepājā tiek īstenots kopš 2015. gada , lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, bērniem ar FT un bērniem no ārpusģimenes aprūpes. Projektu no 2015. līdz 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”. Vairāk par projektu www.kurzemevisiem.lv, Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un portālā liepaja.lv sadaļā “Kurzeme visiem”.