Laikraksts “Kurzemnieks”: No dzīves iestādē – tuvāk citiem cilvēkiem

2018. gada 22. oktobrī žurnāliste Inguna Spuleniece laikrakstā “Kurzemnieks” raksta par apstiprināto “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu 2017.–2020.gadam”  un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pilnveidi Kuldīgas un Skrundas novados.

Rakstā Kurzemes plānošanas reģiona projekta Kurzeme visiem vadītāja Inga Kalniņa skaidro:

„Plāna izstrādē sadarbojāmies ar visām pašvaldībām, lai pakalpojumi labāk atbilstu iedzīvotāju vajadzībām. Arī turpmāk būsim atbalsts pašvaldībām, lai mazāk kļūtu to bērnu un pieaugušo, kuriem jādzīvo iestādēs, lai to skaitā 29 cilvēki ar garīgiem traucējumiem no valsts sociālās aprūpes centra Kurzeme sāktu dzīvi pašvaldībā. Tāpat turpināsim darbu, lai Kurzemē 288 bērni ar funkcionāliem traucējumiem un 350 cilvēki ar garīgiem traucējumiem saņemtu pakalpojumus tuvāk dzīvesvietai.” Speciāliste uzsver: jaunizveidotajās iestādēs nevajadzētu būt tādām pazīmēm, ka iestāžu nosacījumi kļūst svarīgāki par cilvēka vajadzībām.

Lasiet visu rakstu laikraksta “Kurzemnieks.lv” vietnē: