Liepājā audžuģimenes un aizbildņus aicina uz ģimenes dienas svinībām

Sagaidot Starptautisko ģimenes un Mātes dienu, Liepājas pilsētas Sociālais dienests sadarbībā ar Liepājas Bāriņtiesu piektdien, 11. maijā pirmo reizi rīkos Ģimenes dienas svinības audžuģimenēm un aizbildņiem Liepājā un citviet Latvijā, kuri audzina Liepājas bērnus. Pasākums ģimenēm kopā ar bērniem notiks koncertzālē “Lielais dzintars”, aicinot aizdomāties par ģimenes lielo nozīmi katra cilvēka dzīvē.

“Lai nodrošinātu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem iespēju augt ģimeniskā vidē un veicinātu audžuģimeņu skaita pieaugumu, Liepājas dome 2017. gadā apstiprināja Audžuģimeņu atbalsta plānu 2018.-2019.gadam. Ievērojamu pašvaldības finansiālā atbalsta pieaugumu šogad izjūt visas audžuģimenes, kuras audzina Liepājas bērnus. Saprotam, ka audžuvecāku un aizbildņu pienākumu pildīšana ir smags un atbildīgs darbs. Tāpēc vēlamies aizsākt jaunu tradīciju, reizi gadā pulcējot visus uz kopīgiem svētkiem Ģimenes dienā un sakot paldies audžuģimenēm un aizbildņiem par tik ļoti vajadzīgo darbu, ko viņi veic” uzsver Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska.

Plkst. 12.00 ģimenēm būs iespēja kopīgi noskatīties koncertuzvedumu bērniem “Smilšu pasaka ar zelta putnu”. Pēc tam svētku svinības turpināsies 1. stāva Civita Nova, kur ar ģimenēm neformālā gaisotnē tiksies Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Gunārs Ansiņš, Labklājības ministrijas Valsts sekretāre Karīna Ploka, Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska, Liepājas Bāriņtiesas priekšsēdētāja Taiga Ziemele, LR Saeimas deputāte Aija Barča, un audžuģimeņu biedrības “Estere” vadītāja Margita Grulle.

Bērniem būs iespēja izpausties Liepājas Bērnu un jaunatnes centra rīkotajās radošajās darbnīcās, interesentiem tiks piedāvāta arī ekskursija pa “Lielo dzintaru”.

Raksta avots: http://socialaisdienests.liepaja.lv/2018/05/aicina-audzugimenes-un-aizbildnus-uz-gimenes-dienas-svinibam-koncertzale-lielais-dzintars/