LM: 2018.gadā mazinājies ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits

Pērn, salīdzinot ar 2017.gadu, reģistrēts ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaita samazinājums. Salīdzinot ar 2017.gadu,  pērn šādu bērnu skaits bija samazinājies par 231 cilvēkiem.

Šādi dati minēti informatīvajā ziņojumā „Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2018.gadā”, kas otrdien, 9. jūlijā, izskatīts un pieņemts zināšanai valdības sēdē.

Ziņojumā arī konstatēts, ka samazinājies bērnu skaits, kuriem vecāki, reģistrējot bērnu dzimšanu, izvēlējušies Latvijas nepilsoņa statusu. Saskaņā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes sniegto informāciju, 2019.gada 1.janvārī bija 4 383 bērni nepilsoņi, kamēr gadu 2018.gada sākumā bija 5260 šādu bērnu.

Samazinājies noziedzīgos nodarījumos cietušo bērnu kopskaits. Saskaņā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centra sniegtajiem datiem 2018.gadā par noziedzīgos nodarījumos cietušiem atzīti 525 bērni  (salīdzinot ar 2017.gadu, samazinājums par 7 bērniem). No tiem 259 bija mazgadīgas personas, kas ir par 45 personām mazāk salīdzinājumā ar 2017.gadu.

Samazinājies bērnu skaits, kuri cietuši ceļu satiksmes negadījumos, 2018.gadā ceļu satiksmes negadījumos bija cietuši 705 bērni, kas ir par 38 gadījumiem mazāk, salīdzinot ar 2017. gadu.  Neviens bērns nav cietis nelaimes gadījumā uz dzelzceļa.

Informatīvais ziņojums par bērnu stāvokli Latvijā ir sagatavots atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumā dotajam uzdevumam, kas Labklājības ministrijai paredz nodrošināt ikgadēju pārskatu par bērnu stāvokli valstī iesniegt to Saeimai un Ministru kabinetam.

Informāciju sagatavoja:

Egils Zariņš, Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists, 64331829, egils.zarins@lm.gov.lv