Meklējam integratīvas nometnes organizētājus

Aicinām iesniegt piedāvājumus integratīvas nometnes organizēšanai un vadīšanai projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, lai veicinātu bērnu ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā.

Integratīvās nometnes mērķa grupa: bērni un viņu ģimenes un bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenes.

Vairāk informācijas Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā:

https://www.kurzemesregions.lv/integrativas-nometnes-berniem-un-vinu-gimenem-un-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-un-vinu-gimenem-organizesana-un-vadisana-projekta-kurzeme-visiem-ietvaros/