<Atpakaļ

Atbalstu un konsultācijas gan esošie, gan topošie adoptētāji, aizbildņi un audžuģimenes Kurzemē var saņemt:

  • Biedrībā “Piecas izaugsmes formulas” un atbalsta centrā “Klēpis” – konsultācijas un atbalsts (psihologa, jurista, sociālā darbinieka). Piesakies pie vadītājas Olgas Apses pa tālr. 20490197, 27078390 vai raksti 5formulas@inbox.lv. Adrese: Užavas iela 8, Ventspils
  • Kurzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centrā – konsultācijas un atbalsts. Piesakies pie vadītājas Unas Krēgeres-Mednes pa tālr. 29110236 vai raksti guna.kregere@inbox.lv
  • Ģimeņu un bērnu atbalsta centrs “Brīnumiņš – struktūrvienība Ģimeņu atbalsta centrs – konsultācijas un atbalsts. Piesakies pie centra vadītājas Agneses Kvieses pa tālr. 26317019 vai koordinatores pa tālr. 29184490. Adrese: Saules iela 7, Talsi
  • Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas Kurzemes ārpusģimenes aprūpes atbalsta centrs “AIRI vecākiem“. Sazinies ar vadītāju Ilonu Talenti pa tālr. 28668816 vai raksti ilona.talente@sosbca.lv. Adrese: Ventspils iela 16, Kuldīga
  • Kurzemes reģiona audžuģimeņu biedrībā „Estere”. Interesējies pie vadītājas Margitas Grulles pa tālr.26762245 vai raksti margita.lagzdina@inbox.lv.

Atbalsts un konsultācijas gan esošajiem, gan topošajiem aizbildņiem, adoptētājiem un audžuģimenēm Latvijā pieejams:

Kas ir bez vecāku gādības palicis bērns?

Bērns, kura vecāki nav zināmi, ir pazuduši vai ilgstošas slimības dēļ nespēj realizēt aizgādību vai kura vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Kas ir ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši?

Tie ir bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot), kuri saņem valsts vai pašvaldības finansētus bērnu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju (bērnu aprūpes iestādes/bērnu nami) pakalpojumus.

Bērna ārpusģimenes aprūpes formas:

Tā ir ģimene vai persona, kas nodrošina aprūpi bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimenes vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana bioloģiskajā ģimenē līdz brīdim, kad bērns var atgriezties savā ģimenē vai, ja tas nav iespējams, tiek adoptēts, viņam nodibināta aizbildnība vai bērns ievietots bērnu aprūpes iestādē.

Terapeitiskā audžuģimene nodrošina drošu ģimenes vidi un  terapeitisko un ārstniecisko aprūpi bērniem, kas cietuši no vardarbības, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un komplicētām vajadzībām. Līdzīgas nozīmes jēdziens ir “specializētas audžuģimenes”.

Tā ir īpaši sagatavota audžuģimene, kura nodrošina bērna vecumam, individuālajai attīstībai un sociālajām iemaņām atbilstošu aprūpi – piemēram, specializētā audžuģimene bērniem ar garīga rakstura traucējumiem un/vai funkcionāliem traucējumiem. Specializētai audžuģimenei nepieciešama speciāli sagatavota vide, zināšanas, prasmes bērna uzņemšanai un aprūpei.

Aizbildnis aizvieto bērnam vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās.

  • Kas ir adopcija?

Adoptēt bērnu var ikviens, sākot no 25 gadu vecuma. netiek izvirzītas īpašas prasības ģimenes stāvoklim. Bērnu var adoptēt gan laulāts pāris, gan viena pati persona. Savukārt, ja potenciālie vecāki nav laulāti un nav reģistrējuši laulību, tad bērnu var adoptēt viens no vecākiem. Adopcijas procesa gaitā tiek izvērtēta ģimenes piemērotība un atbilstība bērna uzturēšanai un audzināšanai.

Viesģimene ir laulātie vai persona, kas uz laiku uzņem savā dzīvesvietā bērnu aprūpes iestādē ievietotu bērnu vai kontaktējas ar bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādē.

 

Biedrības “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem” sagatavotās infografikas: 

(no 2018. gada 1. janvāra pabalsts aizbildnim par katra bērna uzturēšanu ir 107.50 eiro mēnesī vai 129 eiro mēnesī – atkarībā no bērna vecuma. Skatīt vairāk. )