<Atpakaļ

Aktuālākā informācija, tai skaitā tiesību akti, darba materiāli, kā arī pētījumi, vadlīnijas un prezentācijas, deinstitucionalizācijas projektu īstenotājiem pieejama LM mājas lapas sadaļā: Informācija projekta īstenotājiem.

 

Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācija

Apkopojums par projekta “Kurzeme visiem” ietvaros kompensētajiem sociālajiem pakalpojumiem.

Vadlīnijas, informatīvi materiāli un metodikas darbam

Normatīvie akti un citi dokumenti

Noderīgi dokumenti ES projektu īstenošanā

Noderīgi raksti: