NVO iesaiste projekta aktivitātēs

Projektā “Kurzeme visiem” nevalstiskās organizācijas var iesaistīties šādos veidos:

Lai sniegtu sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus konkrētu pašvaldību teritorijās, nevalstiskās organizācijas aicinām sazināties ar konkrētās pašvaldības projekta “Kurzeme visiem”  kontaktpersonu (skatīt kontaktpersonu sarakstu).