Par jaunumiem audžuģimeņu, aizbildņu, adoptētāju atbalsta jautājumos

Aicinām iepazīties ar Labklājības ministrijas sagatavoto kopsavilkumu par izmaiņām sociālajā jomā, t.sk., atbalsta sniegšanā audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un alternatīvajām ģimeņu aprūpes formām:

(Skat pilnu informāciju “Izmaiņas sociālajā jomā 2018.gadā”, kā arī LM mājas lapas sadaļā “Aktuāli ārpusģimenes aprūpē“)

Nozares prioritārie virzieni un aktivitātes 2018.gadam

 • Ģimeniskā vidē balstītas ārpusģimenes aprūpes sistēmas attīstība, virzība uz sabiedrībā balstītiem sociāliem pakalpojumiem
 • Valsts atbalsta ģimenēm ar bērniem palielināšana
 • Alternatīvo ģimenes aprūpes formu attīstība un specializēto audžuģimeņu izveide

Nozīmīgākais atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem, adoptētājiem un alternatīvajām ģimeņu aprūpes formām:

 • Palielināts pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu: līdz bērna 7 gadu vecuma sasniegšanai 107,50 eiro, bet no 7 – 18 gadu vecumam – 129 eiro
 • Pabalsts audžuģimenei bērna uzturam līdz bērna 7 gadu vecumam palielināts līdz 215 eiro (iepriekš – 95 eiro), bet bērnam vecumā no 7 -17 (ieskaitot) gadiem – līdz 258 eiro (iepriekš – 114 eiro)
 • Atlīdzība audžuģimenei par pienākumu pildīšanu palielināta un ir atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita: par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu 171 Eiro, par diviem – 222,30 eiro, par trīs un vairāk 273,60 eiro
 • No 2018.gada no valsts pamatbudžeta tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas (pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu) par personām, kuras saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas
 • Tiks ieviestas specializētās audžuģimenes (īpaši sagatavotas audžuģimenes konkrētu bērnu grupu aprūpei)
 • Tiks veidoti reģionālie atbalsta centri ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniedzējiem
 • Palielināta atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi sociāli apdrošinātām personām, kuras aprūpē bērnu līdz 8 gadu vecumam- atlīdzības apmērs ir 70% no valstī noteiktās vidējās apdrošināšanas iemaksu algas
 • Ja adoptētājs aprūpēs vienlaikus vairākus bērnus, par katru nākamo tiks piešķirta piemaksa 171 eiro apmērā
 • Paplašināts atbalsts „mājokļu programmas” ietvaros (valsts galvojums hipotekārajiem kredītiem dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai ģimenēm ar bērniem līdz 24 g. v. – no 1.marta)