<Atpakaļ

Projekta ietvaros organizējam integrējošas nometnes bērniem un viņu ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem. Nometņu mērķis ir vairot empātiju un izpratni par bērniem un jauniešiem, kurus neaudzina viņu bioloģiskie vecāki. Nometnes arī palīdz savest kopā potenciālos aizbildņus, adoptētājus un audžuģimenes ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem.

Šobrīd aktuālu piedāvājumu nometnēm nav, bet aicinām iepazīties ar jau notikušajām nometnēm.

Vairāk par nometni

“Krāsu ekspedīcija” (2018. gada 27. – 29. jūlijs)

Nometnes mērķis bija neformālā atmosfērā iepazīstināt potenciālās audžuģimenes, aizbildņus un adoptētājus ar ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem, kuri saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pakalpojumus, un tajā kopumā piedalījās 40 dalībnieki.

Nometnē dalībnieki izpaudās kopējā dejā, dziesmā, rokdarbos, eksperimentos, dažādās sporta aktivitātēs un nakts pārgājienā. Meitenes tika lutinātas skaistumkopšanas meistarklasē, kamēr puiši devās pārgājienā pa mežu, veicot dažādus saliedēšanās uzdevumus un pārbaudījumus. Patiesas sarunas noritēja vakaros pie ugunskura.

Vairāk par nometni

„Šurum-burums 2018” (2018. gada 17. – 21. jūlijs)

Nometnes mērķis bija radīt vidi, kurā aizraujošā atmosfērā kopīgi darboties bērniem un viņu ģimenēm un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem un tajā kopumā piedalījās 45 dalībnieki.

Nometnes dalībnieki apguva aktiermeistarību pie aktiera Ērika Vilsona, aktīvi darbojās deju meistarības darbnīcā, zīmēja uz zīda un veidoja dārza lampiņas. Savukārt savu veiklību un komandas saliedētību dalībnieki pārbaudīja lāzertagā un cietā rieksta pārbaudījumos, kā arī devās ekskursijā uz Liepāju, baudīja brīvdabas kino vakarus, nakts pārgājienu un ballīti. Nometnes noslēgumā bija skatāma radošo darbu izstāde, dejas priekšnesums un tika demonstrētas jaunās aktiermeistarības prasmes.