<Atpakaļ

Bērni, kuri projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir izvērtēti un saņēmuši individuālo atbalsta plānu, var saņemt:

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus var saņemt bērni līdz 17 gadu vecumam atbilstoši bērna individuālajā atbalsta plānā norādītajam. Projekta ietvaros tiek apmaksātas ne vairāk kā 40 dažādu pakalpojumu sniegšanas reizes.

Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu, tad vēl 12 mēnešu periodā viņam ir tiesības  izmantot atbalsta plānā ietvertos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Kā pieteikties pakalpojumiem?

Lai saņemtu projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamos sociālos pakalpojumus, vecākiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums. Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojumu piešķiršanu.

Kurzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu kontaktinformācija

Vai ir iespējams izvēlēties pakalpojuma sniedzēju?

Vecākiem pašiem ir iespēja izvēlēties vēlamo pakalpojuma sniedzēju, bet nepieciešamības gadījumā pakalpojuma sniedzēju var ieteikt arī pašvaldības sociālais dienests.

Kādi ir nosacījumi pakalpojuma saņemšanai?

  • Bērnam ir noteikta invaliditāte;
  • Bērnam projekta “Kurzeme visiem” ietvaros ir izstrādāts individuālais atbalsta plāns un tajā ir norādīti viņam nepieciešamie sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
  • Bērna vecums ir līdz 17 gadiem (ieskaitot). Ja bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu, tad vēl 12 mēnešu periodā viņš var izmantot atbalsta plānā norādītos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus;
  • Bērns var saņemt ne vairāk kā 40  projekta apmaksātas dažādu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas reizes.

Kas ir individuālais atbalsta plāns?

Atbalsta plāns ir projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts personas individuālais sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas plāns, pamatojoties uz personas individuālo vajadzību izvērtējumu.

Personu individuālo vajadzību izvērtējumi un atbalsta plānu izstrādes tika veiktas 2016.-2017.gadā. 2019.gadā tika uzsākta personu papildu vērtēšana.

Par iespēju saņemt individuālo atbalsta plānu, lūdzu sazinieties ar projekta vadītāju vai interesējieties savas pašvaldības sociālajā dienestā.

iNFOGRAFIKA LEJUPIELĀDEI
kas ir funkcionāli traucējumi un cita Noderīga informācija