<Atpakaļ

Bērni, kuriem piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašu kopšanu (nav obligāti nepieciešams projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns),  var saņemt:

Sociālās aprūpes pakalpojumu

Projekta “Kurzeme visiem” apmaksātais bērna sociālās aprūpes pakalpojums ir paredzēts bērna aprūpei un uzraudzībai bērna dzīvesvietā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši.

Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Sociālās aprūpes pakalpojums pieejams dzīvesvietā:

  • bērniem līdz 4 gadu vecumam – ne vairāk kā 200 stundas kalendāra mēnesī;
  • 5 – 17 gadus veciem bērniem – ne vairāk kā 80 stundas kalendāra mēnesī, ja likumiskais pārstāvis strādā vai ir iesaistījies kādā no Ministru kabineta noteikumos Nr. 313. 43.3. punktā minētajiem pasākumiem (darbs, nodarbinātības pasākumi, mācības, sociālā rehabilitācija u.c. iemesli), tai skaitā ne vairāk kā 40 stundas kalendārā mēnesī vienreizēju pasākumu apmeklēšanai un saturīga brīvā laika pavadīšanai.

Lai pieteiktos sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā, papildu iesniegumam būs jāiesniedz arī:

  • Dokumenti, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, nodarbinātības pasākumu, mācību, sociālās rehabilitācijas, u.c. iemeslu dēļ);
  • Informācija par vienreizēju pasākumu un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo laiku;
  • Iespējams norādīt vēlamo pakalpojumu sniedzēju.

 

Atelpas brīža pakalpojumu

Projekta “Kurzeme visiem” apmaksātais “Atelpas brīža” pakalpojums ir paredzēts bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši.

Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

“Atelpas brīža” jeb īslaicīgas aprūpes pakalpojumu pie pakalpojuma sniedzēja bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes var izmantot līdz pat 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā).

Lai pieteiktos atelpas brīža pakalpojumam, papildu iesniegumam būs jāiesniedz arī:

  • Ģimenes ārsta izsniegta izraksta kopija vai veidlapa Nr. 027/u;
  • Iespējams norādīt vēlamo pakalpojuma saņemšanas vietu.

Atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai nav jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams. Iespējama ceļa izdevumu kompensācija.

Kā pieteikties pakalpojumiem?

Lai saņemtu projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamos sociālās aprūpes un atelpas brīža pakalpojumus, vecākiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums.

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojumu piešķiršanu.

Kurzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu kontaktinformācija

Kādi ir nosacījumi šo pakalpojumu saņemšanai?

  • Bērnam ir noteikta invaliditāte;
  • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ;
iNFOGRAFIKA LEJUPIELĀDEI