<Atpakaļ

Bērni, kuriem piešķirts VDEĀVK atzinums par īpašu kopšanu (nav obligāti nepieciešams projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādāts individuālais atbalsta plāns),  var saņemt:

Sociālās aprūpes pakalpojumu

Projekta “Kurzeme visiem” apmaksātais bērna sociālās aprūpes pakalpojums ir paredzēts bērna aprūpei un uzraudzībai bērna dzīvesvietā, ja vecāki darba, mācību vai citas aizņemtības dēļ to nevar nodrošināt paši.

Pakalpojums ietver bērna aprūpi un uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un brīvā laika saturīgu pavadīšanu.

Sociālās aprūpes pakalpojums pieejams dzīvesvietā:

  • bērniem līdz 4 gadu vecumam – līdz 50 stundām nedēļā;
  • 5 – 17 gadus veciem bērniem – līdz 10 stundām nedēļā.

Lai pieteiktos sociālās aprūpes pakalpojumam dzīvesvietā, papildu iesniegumam būs jāiesniedz arī:

  • Dokumenti, kas apliecina vecāku aizņemtību noteiktu stundu skaitu nedēļā (darba, mācību, sociālās rehabilitācijas dēļ);
  • Informācija par vienreizēju pasākumu un saturīga brīvā laika pavadīšanai nepieciešamo laiku (līdz 10h nedēļā);
  • Iespējams norādīt vēlamo pakalpojumu sniedzēju.

 

Atelpas brīža pakalpojumu

Projekta “Kurzeme visiem” apmaksātais “atelpas brīža” pakalpojums ir paredzēts bērna līdz 18.g.v. īslaicīgai aprūpei un uzraudzībai pie pakalpojuma sniedzēja laikā, kad vecāki dažādu darba vai privātu iemeslu dēļ to nevar sniegt paši.

Pakalpojums ietver bērna uzraudzību, pašaprūpes nodrošināšanu, speciālistu konsultācijas, ēdināšanu četras reizes dienā, pastaigas, saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

“Atelpas brīža” jeb īslaicīgas aprūpes pakalpojumu pie pakalpojuma sniedzēja bērni ar invaliditāti un viņu ģimenes var izmantot līdz pat 30 diennaktīm gadā (nepārtrauktā vai dalītā laika posmā).

Lai pieteiktos atelpas brīža pakalpojumam, papildu iesniegumam būs jāiesniedz arī:

  • Ģimenes ārsta izsniegta izraksta kopija vai veidlapa Nr. 027/u;
  • Iespējams norādīt vēlamo pakalpojuma saņemšanas vietu.

Atelpas brīža pakalpojuma saņemšanai nav jāsniedz informācija par iemesliem, kāpēc tas nepieciešams. Iespējama ceļa izdevumu kompensācija.

Kā pieteikties pakalpojumiem?

Lai saņemtu projekta “Kurzeme visiem” ietvaros pieejamos sociālās aprūpes un atelpas brīža pakalpojumus, vecākiem jādodas uz savas pašvaldības sociālo dienestu un jāraksta iesniegums.

Pēc iesnieguma saņemšanas pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu un informē par pakalpojumu piešķiršanu.

Kurzemes reģiona pašvaldību sociālo dienestu kontaktinformācija

Kādi ir nosacījumi šo pakalpojumu saņemšanai?

  • Bērnam ir noteikta invaliditāte;
  • VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam smagu funkcionālu traucējumu dēļ;
iNFOGRAFIKA LEJUPIELĀDEI