Projektu konkurss “Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai”

Līdz 31. maijam Latvijas Republikas Labklājības ministrija aicina pašvaldības, biedrības, nodibinājumus vai reliģiskās organizācijas piedalīties projektu konkursā “Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai”.

Projekta mērķis ir sniegt emocionālu un praktisku atbalstu ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem, uzlabojot viņu saskarsmes spējas un spēju sekmīgāk iekļauties sabiedrībā pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma izbeigšanas.

Projekta iesniedzējam jānodrošina vismaz 24 ārpusģimenes aprūpē esošu jauniešu vecumā no 17 līdz 19 gadiem iesaiste projektā, sniedzot viņiem nepieciešamo psihoemocionālo atbalstu un nodrošinot:

  • iespēju primāri iesaistīties projektā jauniešiem no 17 gadu vecuma, lai labāk palīdzētu sagatavoties patstāvīgas dzīves uzsākšanai;
  • atbalsta sniegšanā nepilngadīgiem jauniešiem iesaistīto personu atbilstību Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. pantam;
  • jauniešu iesaisti projektā no visiem Latvijas reģioniem

Vairāk par konkursa nosacījumiem, konkursa nolikums un citi dokumenti: https://www.lm.gov.lv/news/id/7864