Saldus novadā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem stāda ozolus

Atbalstot ES meža stratēģijas iniciatīvu – līdz 2030. gadam Eiropā iestādīt trīs miljardus koku, Labklājības ministrija rīkoja Meža dienu pasākumu – meža stādīšanas talku. Tā notika 12. maijā Saldus novadā. Talkas mērķis ir veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem integrēšanos sabiedrībā.

Šogad talciniekiem bija iespēja stādīt nevis ierastās priedītes vai eglītes, bet ozolus. “Latvijas valsts mežu” teritorijā šī ir vienīgā vieta Latvijā, kur šogad tiks stādīti ozoli.

Talkā piedalījās Saldus novada Sociālā nama – grupu dzīvokļu iemītnieki, dienas aprūpes centra “Saulespuķe” un specializēto darbnīcu klienti, kā arī Saldus vidusskolas skolēni. Ar viņiem kopā strādāja novada pašvaldības vadība un sociālā dienesta darbinieki.

“Kopīgi paveikts darbs ir vērtīga pieredze un apliecinājums tam, ka integrējam cilvēkus no sociālās aprūpes centriem sabiedrībā, dodot iespēju dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Mums katram ir vajadzīga sajūta, ka esam noderīgi un darām vajadzīgas un paliekošas lietas. Vietējo iedzīvotāju un grupu dzīvokļu iemītnieku kopīgā darbošanās tikai vairo savstarpējo sapratni un uzticēšanos, savukārt pašu stādītais mežs stiprinās arī piederības sajūtas savai dzīvesvietai,” atzīst labklājības ministre Evika Siliņa.

Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Petre: “Viens no Eiropas pamata principiem ir iekļaujoša sabiedrība, kurā ikvienam ir iespēja sevi pilnveidot un būt līdzdalīgam. Mums ir labāk jāizprot cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem vajadzības un iespējas, lai veicinātu viņu iekļaušanu gan darba tirgū, gan sociālajās aktivitātēs. Vienlaikus – šajā pasākumā sniegsim arī palīdzīgu roku Eiropas zaļināšanā.”

Daudzi cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem vēl aizvien dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, tomēr tie, ka pārcēlušies uz dzīvi grupu dzīvokļos un mājās, pierāda, ka viņi spēj integrēties vietējā kopienā un būt noderīgi sabiedrībai. To apliecina arī nu jau par tradīciju kļuvusī meža stādīšanas talka.

Talkas norises vieta – Veides mežs līdzās Saldus vidusskola. Karte

Pērn meža stādīšanas talka notika Augšdaugavas novadā, kur talcinieki iestādīja 2000 priedītes. Atskats uz talku Ilūkstē

Pasākums tika finansēts no Labklājības ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas “Tehniskā palīdzība ERAF, ESF+, KF, TPF finansējuma apgūšanai (2021-2027)” līdzekļiem.

 

Informāicja pārpublicēta no LM mājsa lapas: https://www.lm.gov.lv/lv/jaunums/saldus-novada-cilveki-ar-gariga-rakstura-traucejumiem-stadis-ozolus