Skrundas novada P/A “Sociālais dienests” piedalās akcijā “15 egļu stāsti”

16. decembrī Rīgā, “Trīs brāļu” pagalmā, Skrundas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests” kopā ar radošo personību Gundegu Skudriņu un Nodarbinātības valsts aģentūras kolektīvu izdzīvoja savu egles stāstu.

Kā stāsta “Sociālā dienesta” darbinieki: “Egles rotāšanā piedalījāmies kopā ar mūsu mīļajiem jauniešiem. Jā, tieši tik īpaši viņi mums ir. Viņi – personas ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), pašlaik vecumā no 20-45 gadiem, gan patstāvīgi dzīvojoši, gan ģimenēs izloloti. Pēdējos 4 gadus iesaistām šos jauniešus dažādos projektos, programmās, aktivitātēs, un jau otro gadu organizējam viņiem grupu nodarbības projekta “Kurzeme visiem” ietvaros.

Līdz šim sociālie darbinieki ir atraduši iespējas personām ar invaliditāti darboties ar koku un audumu, bet ar lielu nepacietību gaidām, kad Nīkrāces pagastā varēsim izveidot un uzsākt āra labiekārtošanas darbu specializēto darbnīcu pakalpojumu personām ar GRT. Darbnīcā plānots jauniešiem veidot darba iemaņas ravēšanā, stādīšanā, lapu grābšanā, zāles pļaušanā un augu laistīšanā, iepazīstināt ar dažādu koku, krūmu un augu sortimentu, kā arī sniegt zināšanas par ārstniecības augiem un to pielietojumu dzīvē.

Šīs īpašās Ziemassvētku eglītes stādīšana varētu būt pirmais kopīgais darbs, ko paveiksim, uzsākot specializētās darbnīcas pakalpojumu sniegšanu, kā arī būs pirmais augs, par ko rūpēties, kopt, lolot un rotāt katros nākamajos Ziemassvētkos.”

Brīvprātīgo akcijas laikā “Trīs brāļu” pagalms pārtop par egļu mežu, kurā katru vakaru plkst.19.00 mākslinieku un sabiedrībā pazīstamu cilvēku vadībā viena no eglēm iegūst savu īpašo rotu. Nākamā gada sākumā eglītes dosies uz sociālās aprūpes iestādēm, kur tās tiks iestādītas un priecēs vietējos iedzīvotājus. Mūsu novada “Sociālais dienests”, kur tās stādīšana varētu būt pirmais kopdarbs jaunajā, specializētajā darbnīcā personām ar invaliditāti.

Informāciju apkopoja: Iveta Rozenfelde, Skrundas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste.

Informācijas avots: www.brivpratigie.lv

Foto: P/A “Sociālais dienests” arhīvs.

Raksts pārpublicēts no Skundas novada pašvaldības mājas lapas: https://www.skrunda.lv/lv/pasvaldiba/sociala-joma/aktualitates/skrundas-novada-pa-socialais-dienests-piedalas-akcija-15-eglu-stasti/