Specializētajās darbnīcās Liepājā cilvēki ar garīga rakstura traucējumiem varēs apgūt darba iemaņas

Šī gada 5. augustā, klātesot Liepājas pašvaldības un Sociālā dienesta pārstāvjiem, tika atzīmēti spāru svētki topošajām specializētajām darbnīcām T. Breikša ielā 16/20, kas atradīsies blakus Dienas centram personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Liepājas pašvaldības foto

Veicot bijušo darbnīcu renovāciju centra sētā, tās tiek pārbūvētas par mūsdienīgām darbnīcām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kuri šeit varēs lietderīgi pavadīt laiku un apgūt vienkāršas darba iemaņas.

Šobrīd būvnieki no SIA Liepājas celtniecības sabiedrības “Būvnieks” jau tikuši līdz ēkas otrajam stāvam, kas nozīmē, ka ēkas karkass ir gatavs, un var turpināties apdares darbi iekštelpās un ārpusē. Pabeigta arī fasādes siltināšana un apdare vienā ēkas pusē, klona grīdu ieklāšana, samontēti logi. Augustā turpināsies fasādes apdares darbi un elektromontāžas darbi. Ēku plānots nodot ekspluatācijā 2021. gada decembrī.

Spāru svētki šoreiz tika atzīmēti ar diviem vainagiem – viens tradicionāli celtnieku uzliktais, bet otrs – Dienas centra klientu čaklo roku darināts, kuri arī priecājas par jauno ēku un iespēju arī viņiem tur nākotnē nodarboties. Būvniekiem un Sociālajam dienestam pateicās Liepājas valstspilsētas Domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, uzsverot, ka šī jaunā sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta, kura top Jaunliepājā, būs ļoti noderīga liepājniekiem jaunu darba prasmju apguvei.

Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska uzsvēra, ka specializētās darbnīcas būs laba iespēja cilvēkiem ar īpašām vajadzībām gan apgūt jaunas iemaņas, gan lietderīgi pavadīt laiku kopā un integrēties sabiedrībā. Plānots, ka šeit varētu ražot sveces un papīra dizaina izstrādājumus, ko jau tagad prasmīgi apguvuši arī Dienas centra apmeklētāji.

SIA Liepājas celtniecības sabiedrības “Būvnieks” valdes loceklis Leons Runiķis atzina, ka šis objekts ir samērā vienkāršs, bet tajā pašā laikā sarežģīts dēļ ierobežotās platības un piekļūšanas iespējām.

Divstāvu ēkā būs divas darbnīcu telpas, virtuve, telpas darbiniekiem un koplietošanas telpas. Cilvēki ar kustību traucējumiem uz otro stāvu varēs nokļūt ar pacēlāju. Īpašais jaunums šajā ēkā ir funkcionālie logi, kuri būs regulējami no vadības paneļa, nodrošinot gan nepieciešamo ventilācijas režīmu, gan iespēju tos visus automātiski aizvērt vai atvērt ar avārijas pogas palīdzību.

Bijušo darbnīcu ēku renovācija par specializētajām darbnīcām cilvēkiem ar GRT tiek veikta ERAF projekta “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna realizēšanai” ietvaros. Būvniecības kopējās izmaksas (ar PVN) ir 479 877 eiro. Īstenojot Deinstitucionalizācijas (DI) procesu, kas notiek visā valstī ar Eiropas Savienības atbalstu, Liepājā tiek veidota vēl viena jauna sociālā pakalpojuma sniegšanas vieta. Šajās darbnīcās būs 18 darba vietas, kur pieaugušie ar GRT varēs iemācīties jaunas prasmes un iemaņas, lai vēlāk mēģinātu iekļauties arī darba tirgū. Nodarbības plānots organizēt vairākās maiņās, lai tā būtu
pieejamas lielākam skaitam cilvēku.

Vasarā ERAF projekta ietvaros turpinājās būvdarbi arī citos objektos jaunu sociālo pakalpojumu sniegšanai. Ģimeniskai videi pietuvinātā māja Bērnunama bērniem Salmu ielā 53 jau šogad varēs pārcelties uz dzīvi astoņi bērni no institūcijām kopā ar apkalpojošo personālu.

Būvdarbi turpinās arī topošajos Grupu dzīvokļos Viršu iela 9/11, kur 16 personām ar GRT tiks nodrošināta mājvieta un ikdienā nepieciešamais individuālais atbalsts.

Latvijā no 2015. gada līdz 2023. gadam ar Eiropas Sociālā fonda un Eiropas reģionālā Attīstības fonda projektu līdzfinansējumu tiek īstenots deinstitucionalizācijas (DI) process, kurā piedalās arī Liepājas pašvaldība. Projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti, palīdzēt sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošām personām, bērnunamos dzīvojošajiem bērniem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām iekļauties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi.

DI projekta “Kurzeme visiem” ietvaros izstrādātais “Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāns 2017 – 2020. gadam” paredz Liepājā izveidot jaunas ģimeniskai videi pietuvinātas ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma sniegšanas vietas bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, speciaļizētās darbnīcas un grupu dzīvokļus cilvēkiem ar GRT.

Kopumā Liepājā jaunu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidē plānots investēt 2,6 milj. eiro pašvaldības un ERAF finansējuma.

Vairāk par projektu tīmekļvietnes sadaļā “Projekts “Kurzeme visiem”” un Kurzemes plānošanas reģiona tīmekļvietnē www.kurzemevisiem.lv.

Informāciju sagatavoja
Gunta Jākobsone
Liepājas sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: 29 106 561
E-pasts: gunta.jakobsone@liepaja.lv